År 2020 har Världshälsoorganisationen, WHO, utlyst som "the International Year of the Nurse and the Midwife" det vill säga Sjuksköterskans och barnmorskans år. På Jönköping University vill vi uppmärksamma detta och kommer under perioden att kontinuerligt uppdatera den här sidan med mer innehåll och information. 

På de här sidorna kan du läsa mer: