Illustration: Vanessa Vera Forsberg

2020 har av WHO utlyst som Sjuksköterskan och Barnmorskans år, vilket vi på Jönköping University kommer att uppmärksamma på olika sätt och former.

På den här sidan hittar du material från olika externa aktörer som kan vara intressanta för dig som är intresserad av sjuksköterske och barnmorskeyrket. 

Omvårdnadspodden avsnitt 5 – Professionsetik

Sjuksköterskeprofessionens historia och utveckling del 1/4

Sjuksköterskeprofessionens historia och utveckling del 2/4

Sjuksköterskeprofessionens historia och utveckling del 3/4

Sjuksköterskeprofessionens historia och utveckling del 4/4