Ioana Velasquez & Beatrice Schönning

Organisation/företag: Amnesty International, svenska sektionen

Namn: Beatrice Schönning & Ioana Velasquez

Yrkestitel: HR Generalist respektive Ansvarig Individuals and Communities at Risk

- Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Beatrice: Min titel är Ansvarig Individuals and Communities at Risk. Amnesty är en global organisation som arbetar för att alla människor ska få sina rättigheter tillgodosedda och skyddas från människorättskränkningar. Våra kollegor världen över är ständigt i kontakt med människor som riskerar att utsättas för kränkningar. Vi är en kampanj- och påverkansorganisation, vilket innebär att det sedan blir mitt uppdrag att se till att dessa personer uppmärksammas i Sverige och få svenskar att agera för deras rättigheter. Jag stöttar våra ideellt engagerade i deras långsiktiga arbete för individer vars rättigheter kränks, och tar fram digitala kampanjer för att mobilisera allmänheten att visa solidaritet och sätta press på makthavare, samt samordnar ett team med uppdraget att opinionsbilda och driva påverkan inom området mötes-, yttrande- och föreningsfrihet.

- Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

Beatrice: En typisk arbetsdag börjar med en omvärldsbevakning: Vad har hänt i länderna/MR-frågorna vi bevakar? Har det skett utveckling i något av de fallen vi arbetar med, har exempelvis en rättsprocess dragit igång? Jag sammanställer information och skickar till våra aktivister och kollegor, och gör en analys av vad vi behöver prioritera att agera på. Sedan utvecklar vi en ny reaktiv kampanj: jag gör en påverkansplan, tar fram texter och kanalstrategi tillsammans med mina kollegor. Sedan har jag möte med vårt team för mötes- yttrande och föreningsfrihet, där vi planerar en stor insats för att uppmärksamma rätten att fredligt protestera med svenska makthavare och i media.

- Hur är företagskulturen hos er?

Ioana: På vår arbetsplats finns kunniga, motiverade och engagerade kollegor. Amnesty Sverige strävar efter att vara en organisation där vi ständigt utmanar oss själva utifrån ett maktkritiskt perspektiv och hur samhällets strukturer och normer påverkar oss som organisation och individer. Vi har höga ambitioner och strävar efter att ha ett intersektionellt perspektiv i allt vi gör. Vi vill att jämlikhet ska prägla relationer i organisationen, hur den leds och styrs, samt vårt utåtriktade opinionsbildnings- och påverkansarbete.

- Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Ioana: Detta beror mycket på vilken typ av arbete en är intresserad av! Men generellt är det alltid bra att både kunna arbeta självständigt som i grupp, att ha bra kommunikationsförmåga, samt att vara driven och engagerad både för dina specifika arbetsuppgifter och för Amnestys arbete med mänskliga rättigheter.

- Finns det möjlighet till att utvecklas och klättra inom organisationen/företaget?

Ioana: Absolut, vi arbetar ständigt med kompetensutveckling inom många olika områden, vi har utbildningsföreläsningar inom de frågor vi arbetar med varje vecka och arbetar även med kompetensutveckling inom jämlikhetsfrågor. Vi har många anställda som har börjat hos oss som antingen praktikanter, värvare eller telefonkommunikatörer som sedan gått vidare till andra tjänster hos oss.

- Hur fokuserar er organisation/företag på hållbarhet?

Ioana: Hållbarhet är en viktig fråga hos oss då det har ett tätt samband med Mänskliga rättigheter, vi arbetar bland annat med Företagsansvar då ekonomiska aktörer, särskilt företag med verksamhet över nationsgränserna, har en enorm möjlighet att påverka mänskliga rättigheter i de samhällen där de verkar. Läs mer om hur vi arbetar med detta på vår hemsida amnesty.se/vara-rattighetsfragor/foretagsansvar.

- Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom er organisation/företag?

Ioana: Absolut! Vi erbjuder ca 15 praktikplatser inom ungefär nio olika områden varje termin. Alla praktikplatser är på 20 veckor på heltid (35h/v), praktiken är oavlönad men lunchersättning utgår! Vi ser helst att praktiken utförs i samband med universitetsstudier. Ansökan till vårens praktikplatser kommer vara öppen under september-oktober. Du hittar då annonserna för alla praktikplatser på vår hemsida amnesty.se/lediga-jobb/gor-praktik-pa-amnesty, där du kan skicka in din ansökan!

Vi har även många olika möjligheter att arbeta ideellt, det vanligaste sättet är att engagera sig i en av våra många aktivistgrupper runtom i landet, exempelvis de studentgrupper som finns vid de flesta universitet. Du kan även gå med i ett digitalt nätverk, eller hålla utkik efter tjänster som Frivillig på kontor. Läs med på vår hemsida amnesty.se/medlemmar/engagera-dig.