Anita Omerbasic

- Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Jag är ordförandens högra hand vilket betyder att jag ser till att de interna strukturerna rullar på och ställer upp när det behöver bollas idéer. Om ordföranden inte kan medverka på diverse möten hoppar jag även in där.

- Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

En typisk dag består av kontaktskapande, lite mailande och planering inför kommande event. Vi som lokalförening försöker alltid att hitta nya samarbetspartners i både kommunen och regionen. Som förening arbetar vi dock månadsvis och projektbaserat mestadels vilket betyder att det dagliga arbetet planeras av varje styrelsemedlem och att det inför event blir lite mer intensivt!

- Hur är företagskulturen hos er?

Vi har en väldigt öppen organisationskultur. Alla ska känna att de har utrymmet de behöver för att utvecklas, höras och få möjligheten att omvandla sina idéer till verklighet. Även om vi arbetar i specifika roller är organisationsstrukturen platt vilket innebär att vi arbetar tillsammans och tar alla beslut som ett team. Vi lyssnar på varandra och låter alla ta den plats man känner sig bekväm med.

- Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Det är bra om du som person är nyfiken och villig att lära dig nya saker. Men också viktigt att du har förmågan att arbeta i team och kan lyssna in andra. Resten lär vi oss tillsammans.

- Finns det möjlighet till att utvecklas och klättra inom organisationen/företaget?

Absolut! Möjligheterna tycks nästan vara oändliga inom den Svenska FN-rörelsen. Oavsett om du är intresserad av det mer administrativa, projektledning, vill lära dig mer om globala frågor eller djupdyka i vissa specifika områden. Det erbjuds årligen internutbildningar, seminarium, träffar med andra föreningar och massvis med härliga evenemang.

- Hur fokuserar er organisation/företag på hållbarhet?

Hela vår verksamhet genomsyras av de globala målen. Vilket betyder att samtliga evenemang och den verksamhet vi bedriver på något sätt alltid återkopplar till hållbarhet, oavsett om detta må vara social, ekonomisk eller miljömässig hållbarhet. När vi genomför våra evenemang är vi väldigt noga med att se över vårt klimatavtryck och jobbar ständigt med att förbättra dessa.

- Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom er organisation/företag?

Yes! I lokalföreningen kan du som är sugen på att vara i händelsernas centrum söka dig till styrelsen och tillsammans med oss forma den verksamhet vi bedriver. För de som vill delta på egna villkor har vi en grupp för aktiva medlemmar där man dyker upp och hjälper till vid de evenemangen man känner att tiden finns för. Sedan erbjuder Svenska FN-förbundet årligen ett flertal praktikplatser vid kansliet i Stockholm för de som är i den delen av sin utbildning. Många möjligheter med andra ord!