IM

Organisation/företag: IM, Individuell människohjälp Lokalförening Jönköping

Yrkestitel/Ideellt engagerad-titel: Volontär

- Vad är ni för typ av organisation?

IM Jönköping är en av elva lokalföreningar till den nationella, idéburna

medlemsorganisationen Individuell Människohjälp (IM). IM arbetar internationellt genom att

stötta så kallade partnerorganisationer runt om i världen som arbetar för en jämlik och

medmänsklig värld. IM arbetar för att främja en värld där människor med egen kraft, genom

”hjälp till självhjälp”, kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Huvudkontoret är beläget i

Lund och mycket av det nationella arbetet i Sverige bedrivs lokalt av elva lokalföreningar

runt om i landet, en bland dem i Jönköping.

- Hur många medlemmar har ni?

I maj 2021 hade lokalförening Jönköping ett medlemsantal kring 250.

- Vad har er organisation för huvudfokus och hur arbetar ni med det?

Nationellt arbetar IM framförallt med integration. Lokalföreningen Jönköping har funnits

sedan 2015 och har bland annat bedrivit kvinnoträffar, sommarskola för ensamkommande

ungdomar, läxhjälp och språkcafé, främst på Huskvarna Söder. Just nu är vi uppe i ett

förändringsarbete då vi nyligen blivit beviljade ett flerårigt projektmedel och i höst ska inleda

arbetet med att etablera en medborgardriven mötesplats för medborgarservice på

Huskvarna Söder. Detta kommer att ske i samverkan med andra lokala aktörer.

- Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom er organisation/företag?

Ja. IM erbjuder årligen utlandspraktik runt om i några av de länder där IM arbetar med lokala

partnerorganisationer. Det ger en god inblick i och är en unik möjlighet att få sätta sig in i

internationellt utvecklingssamarbete och hur det kan gå till i verkligheten. IM arbetar med

partnerorganisationer bland annat i Jordanien, Guatemala och Indien. Läs mer på IM:s

hemsida www.imsweden.org