Carl Spångby

Företag: Länsförsäkringar Jönköping

Namn: Carl Spångby

Yrkestitel: Bankrådgivare

- Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Min yrkesroll går i dagsläget till största del ut på vägleda kunder i processen kring bolån och att handlägga densamma i samband med köp av bostad eller exempelvis renovering. I det ingår att säkerställa att kunden har fullgoda återbetalningsmöjligheter som såklart är avgörande för hur pass mycket kunden i fråga har möjlighet till att låna. Det är en givande roll då det innebär mycket kontakt med människor där man får vara en del av deras kanske största affär i livet. Även om ärenden ofta kan te sig lika i det administrativa, innebär mötet med olika individer att ärenden blir unika varje gång vilket är kul!

- Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

En typisk arbetsdag innebär att först kolla mailkorgen och andra kanaler kund når oss på, bena ut vilka ärenden som bör prioriteras. Det kan handla om allt från rena administrativa saker som att skicka ut blanketter till kund kring förändringar av amortering osv till att kontakta kunder som önskar få lånelöften och en chans att förklara sina framtidsplaner. Utöver ärenden som kommer in på det viset arbetar vi med bokade möten. I mitt fall handlar bokade möten oftast om att färdigställa låneansökningar. Vi är då en bit in i processen, kund har redan gått igenom processen kring lånelöfte och skrivit på köpekontrakt. På mötet diskuterar vi hur låneupplägget ska vara, hur många delar lånet ska delas upp i. Bindningstider och räntor på aktuella lån diskuteras och vi stämmer av så att samtliga underlag finns tillgängliga som styrker till exempel ursprung på pengar och inkomster. Efter mötet, förutsatt att allt ser okej ut, beställer vi lånehandlingar som postas till kund. Under dagen sker mycket kontakt med kollegor där ärenden kan diskuteras, förstås med ett sekretesstänk. Två dagar i veckan hålls personalmöten där vi får utrymme att diskutera frågetecken och gå igenom bolagets resultat och andra uppdateringar av rutiner och annat.

- Hur är företagskulturen hos er?

Jag upplever bolagskulturen som öppen och varm. Alla är redo att hjälpa till om man har någon fråga och jag har alltid upplevt samtliga dörrar stå öppna bildligt talat, oavsett om det gäller närmsta medarbetare eller chef på helt annan avdelning i huset, eller VD för den delen. Utöver det tycker jag det märks att kunders bästa alltid finns i åtanke, det innebär inte alltid att kunden får som den önskar, jag tänker då på exempelvis min roll där vi kan behöva neka en kund lån då det skulle innebära en ohållbar ekonomisk situation.

- Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Det är förstås viktigt att kunna vara noggrann och professionell i allt man gör, som på alla arbetsplatser. Logiskt tänkande och att vara människokännare kan vara bra egenskaper då kunders behov kan skilja sig utan att de ger raka besked kring detta.

- Finns det möjlighet till att utvecklas och klättra inom företaget?

Det gör det absolut, vi har många olika avdelningar med olika typer av arbetsuppgifter där man kan ha nytta av sin tidigare position på ett eller annat vis och inte sällan rekryteras det internt. Jag själv tog klivet från Bank och Försäkringsrådgivare till Bankrådgivare, vilket i sig kanske låter ganska likt men rollerna skiljer sig väldigt mkt kring vilka typer av ärenden som hanteras.

- Hur fokuserar ert företag på hållbarhet?

Bolaget arbetar mycket med lokala projekt, mycket samarbeten med olika typer av föreningar inom idrott och annat som bidrar till ett hållbart samhälle i stort. Utöver det försöker bolaget såklart utveckla processer och annat som bidrar till en bättre miljö i stort, nu i höst lanseras exempelvis möjligheter till digital signering även via kontorskanalen vilket kommer minska användningen av papper i betydande utsträckning. I min roll finns alltid ett hållbarhetstänk på individnivå för våra kunder där deras hushållsekonomi alltid tas i beaktning innan lån beviljas, just för att kunden ska klara av att hantera ekonomin på lång sikt. Vi hjälper även kunder med placeringar på lång sikt.

- Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom er organisation/företag?

Praktik på vissa avdelningar kan jag absolut tänka mej att möjligheter finns till då bolaget har så pass gott öga för studenter, men detta vågar jag inte uttala mej om med säkerhet.

Ida Severin

Företag: Länsförsäkringar Jönköping

Namn: Ida Severin

Yrkestitel: Chef Hållbarhet & Kommunikation

- Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Jag har en bred roll där jag ansvarar för företagets interna och externa kommunikation, marknadsföring, CRM-arbete men också har ett övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet. Mitt jobb handlar mycket om att coacha mitt team och följa upp deras arbete samt att jobba med utvecklingsarbete i teamet och för hela bolaget då jag sitter i företagets ledningsgrupp.

- Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

Ofta har jag avstämningar med medarbetare och bollar idéer med dem. Sen blir det alltid ett par interna möten av olika sorter, allt från planera nya kampanjer till att göra riskanalyser. Har jag tur så får jag träffa någon av alla våra samarbetsparters IRL eller digitalt, roligast är att träffa de föreningar vi sponsrar eller de vi har hållbarhetsprojekt med. Förra veckan träffade jag till exempel 120 gymnasieelever och var på filminspelning på en ridklubb. Nu i höst blir det mycket affärsplanering och budgetarbete för nästa år.

- Hur är företagskulturen hos er?

Vi har en familjär stämning där man blir varmt välkomnad och snabbt kommer in i gänget. Eftersom vi är kundägda genomsyrar känslan av att sätta kunden först hela bolaget.

- Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Som många andra branscher är bank- och försäkring i snabb förändring kopplat till både regelverk, digitalisering och automatisering så att vara nyfiken och gilla nya utmaningar är definitivt en fördel. Tittar jag på min enhet specifikt så står egenskaper som kreativ, att man sprider energi omkring sig, har koll på omvärlden och är affärsmässig högt på önskelistan.

- Finns det möjlighet till att utvecklas och klättra inom företaget?

Absolut, vi är en stor organisation där det finns goda möjligheter att byta roll. Men i alla roller finns det stora möjligheter att fördjupa sig och bli spetsig - bank- och försäkring är mycket mer spännande än man tror!

- Hur fokuserar ert företag på hållbarhet?

Hållbarhet genomsyrar allt det vi gör och det har det gjort sedan starten för 180 år sedan. Vi har en genuint engagemang i samhället och engagerar oss för att skapa trygghet och möjligheter för invånarna i länet. Vi har även en klimatambition där vi ska minska vårt fotavtryck i alla avseenden tex i vår skadereglering och vår kapitalförvaltning. Som arbetsgivare är vi noga med att medarbetarna ska vara hållbara och satsar på förmåner som gynnar våra medarbetares fysiska och psykiska hälsa.

- Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom er företag?

Ja, om det är rätt fokus vill vi gärna ha studenter som gör praktik eller skriver uppsats hos oss. Det berikar och får oss att tänka nytt. Sen har vi också ett 30-tal studenter varje sommar som arbetar inom bank- och försäkringsområdet.