Sustainergies

Organisation/företag: Sustainergies

Namn: Lukas Lundberg

Yrkestitel: Kommunikationsansvarig

- Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Min roll går främst ut på att se till att Sustainergies syns och hörs på rätt ställen och i rätt frågor. För att göra det måste jag hålla koll på hållbarhetsvärlden och jobba nära vår verksamhet. Jag fotar, filmar, skriver och lägger strategier där allt syftar till att få fler att jobba mer med hållbarhet.

- Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

En arbetsdag ser nästan aldrig ut som den förra, för som kommunikatör har man alltid många bollar i luften. Jag är involverad i nästan alla delar av Sustainergies och därför är en dag oftast uppdelad i flera arbetsuppgifter. Jag ser till att våra digitala kanaler fungerar som de ska, jag jobbar med PR-frågor, jag bevakar viktiga trender inom hållbarhet och håller workshops ibland. Vi är en ganska liten organisation sett till heltidsanställda så jag hjälper även till när det behövs i andra delar av verksamheten.

- Hur är företagskulturen hos er?

Jag skulle säga att vår företagskultur kännetecknas av högt i tak, samarbete och en vilja att alltid utvecklas. Vi har incheck varje morgon, regelbundna möten för att hjälpa varandra om något känns svårt och jobbar med utvecklingspass där vi lär oss av varandra och av människor vi tycker känns spännande.

- Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Flexibilitet, struktur och en brinnande intresse för hållbarhet!

- Finns det möjlighet till att utvecklas och klättra inom organisationen/företaget?

Vi är ju som sagt inte så många vilket gör att klättringsmöjligheterna är få. Däremot finns det inte så många beslutssteg vilket gör att det är enkelt att hitta på, och driva egna projekt. På det sättet kan man utöka sina ansvarsområden och växa - det är verkligen fördelen med att jobba på en liten organisation.

- Hur fokuserar er organisation/företag på hållbarhet?

Sustainergies jobbar med att rusta studenter och young professionals med praktisk hållbarhetskompetens och vi gör det brett över hela hållbarhetsspektrat. Vi driver projekt tillsammans med näringslivet och akademin och vi rekryterar studenter och unga till hållbarhetsroller. Hållbarhet finns i hela Sustainergies hjärta och själ.

- Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom er organisation/företag?

Det finns det verkligen! Vi jobbar med flertalet ideella projektledare under året, framförallt till vår casebaserade workshopserie Sustainergies Academy. Vi tar dessutom emot praktikanter varje halvår och förmedlar även praktik, extrajobb och konsulttjänster till våra partners