Freds- och utvecklingsarbete, Magister, Växjö

https://lnu.se/program/freds-och-utvecklingsarbete-magisterprogram/vaxjo-internationell-engelska-ht/

Magisterprogram i humanitärt arbete vid konflikter, Uppsala

https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=RHA2N&pInr=&lasar=21%2F22

 

Leta upp några fler kanske mvh