Professor Jeff Adams

Jeff Adams

Jeff Adams is a Professor of Education at the University of Chester, and is Principal Editor of the International Journal of Art & Design Education. At Chester he is leader of the Doctorate in Education (EdD) programme, and co-director of the research centre for creativity in education, RECAP. He previously worked as leader of the MA Artist Teachers programme at Goldsmiths College, University of London. Jeff has also worked in education and art history at Edge Hill University, Liverpool John Moores University and the Open University, after teaching art in state comprehensive schools in Yorkshire and Cumbria. He has published widely in books and academic journals, and is currently co-writing a book Creativity and Democracy in Education (Routledge), as well as researching into education and creative pedagogies in Palestine and the UK (funded by the British Academy).


Professor Monica Lindgren

Monica Lindgren

Monica Lindgren är fil dr och professor i Musikpedagogik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Hon har också en lärarexamen i musik och svenska och har mångårig erfarenhet som lärare inom grundskolans, kulturskolans och lärarutbildningens estetiska verksamhet. Sedan doktorsexamen har Monica varit verksam i flera större forskningsprojekt, samtliga med fokus på lärande och undervisning inom det estetiska området. För närvarande arbetar hon med Skolverkets Nationella Ämnesutvärdering i musik, NÄU13, samt med ett forskningsprojekt kring kör- och orkesterskolan ”El Sistema”.


Professor Bengt Molander

Bengt Molander

Bengt Molander är professor i filosofi vid NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim. Han har tidigare arbetat vid universiteten i Uppsala och Göteborg. Hans huvudsakliga forskningsintresse är sådana kunskapsformer som främst uttrycks i handling snarare än genom ord. Andra forskningsintressen är kunskapsuppfattningar i samhället och olika konstformer som uttryck för och vägar till kunskap. Han har bland annat skrivit boken Kunskap i handling (2:a uppl., Daidialos 1996) och varit redaktör för boken Mellan konst och vetande (Daidalos 1995). Några relevanta andra texter med relevans för det praktisk-estetiska området:

”Skapande medvetande. Elisabet Hermodssons vetenskapskritik”, Tvärsnitt 1/1995, s. 48-57;

”I skapandet är svaren inte givna”, Pedagogiska magasinet nr 4/1996, s. 16-19.

”Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner”, i F. Lindstrand & S. Selander (red.), Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker och kunskapsformer, s. 227-249, Studentlitteratur, Lund 2009.

“’Have I kept inquiry moving?’ On the Epistemology of Reflection”, Phenomenology & Practice, Vol. 2 (2008), No. 1. s. 4-23. http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/pandpr/article/view/19811.

“Attentiveness in Musical Practice and Research”, Music + Practice. Vol. 1. No. 1 (2013), 10 pages, http://musicandpractice.org/musicandpractice