Välkomna att skicka in abstracts på ca 200-300 ord till en av följande presentationsformer:

Paper presentation

Presentation av paper i traditionell och vetenskaplig mening. Presentationen ska ta sin utgångspunkt i någon avslutad eller pågående forskning med relevans för konferensens tematik. Tid: 20 min inklusive 5 min för diskussion.

Rundabordssamtal

Rundabordssamtal utgår från ett ämne med betydande behov av erfarenhetsutbyte. Diskussionen ska föregås av en kortare presentation av ämnet. Tid: 20 min, varav första 5 min för presentation av ämne.

Workshop

I en workshop behandlas en särskild praktisk och/eller estetisk läroprocess på ett aktivitetsbaserat sätt. En workshop bör ge en upplevelse av hur praktiska och/eller estetiska lärprocesser kan ta sig uttryck i en viss miljö. Tid: 1 timme.

Samtliga insända förslag kommer att genomgå kollegial granskning. För att kunna särskilja sak och person ska kontaktuppgifter anges på separat sida. Konferensspråk är svenska, men presentationer och samtal kan lika gärna föras på norska, danska samt engelska.

Skicka in ditt abstract i pdf-format senast den 15 januari 2015 till fausto.callegari@hlk.hj.se