Professionsdagen 2018 är inställd på grund av för få anmälda studenter!

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer:

Maria Hedström 
036-10 14 06

Fausto Callegari 
036-10 13 88

Jesper Dahlquist 
036- 10 19 18

Välkommen till Professionsdagen 2018! Syftet med Professionsdagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen och professionen, det vill säga skolhuvudman och yrkesverksamma lärare.

Generell information

Professionsdagen består av två delar, en mässdel och en seminariedel. I mässdelen erbjuder HLK skolhuvudmännen möjligheten att kostnadsfritt disponera en särskild utställnings-/monteryta för att kunna visa upp en allmän bild den egna verksamheten. Under seminariepassen erbjuds yrkesverksamma lärare möjligheten att visa upp specifika arbetssätt och metoder som används i den dagliga verksamheten.

HLK:s lärarstudenter erbjuds genom Professionsdagen en både bred och fördjupad inblick i olika skolhuvudmäns skolverksamheter samt en möjlighet att knyta personlig kontakt med professionen.

Viktiga datum

2 februari

Sista datum för anmälan av utställare och seminarier. Observera att inga efteranmälningar kommer att tas emot efter detta datum.

9 februari

Information om slutgiltigt seminarieprogram skickas ut till alla PO-samordnare.

16 mars

Salsfördelning och antalet studenter per seminarium skickas ut till alla seminariehållare.

Program

09.00-09.10 

Professionsdagen startar med välkomsthälsning

09.15-10.00

Seminariepass 1

för fritidhem, F-3, 4-6, ämneslärare. Förskola besöker mässan

10.15-11.00

Seminariepass 2

för förskola, F-3, 4-6. Ämneslärare och fritidshem besöker mässan

11.15-12.00

Seminariepass 3

för ämneslärare, förskola, fritidshem. F-3, 4-6 besöker mässan

12.00

Mässan avslutas

Nyheter för i år

Även du som är seminariehållare eller kommunrepresentant har i år möjighet att utan föranmälan delta på seminariepassen.

Som seminariehållare kommer du i år att kunna hålla maximalt två seminariepass. 

Seminarier

Syftet med seminariet är att det ska ge dig som seminariehållare möjligheten att presentera en verksamhetsnära och konkret bild av hur man i vardagen eller i projekt kan arbeta inom förskola/grundskola/gymnasieskola. Tillsammans ska de olika seminarierna ge goda och varierande exempel till studenterna som de kan ha nytta av i framtiden. Seminarierna kan antingen vara riktade mot en specifik målgrupp, som exempelvis förskola eller F-6, eller så kan de beröra ämnes- och stadieövergripande områden som exempelvis nyanländas lärande, specialpedagogiska arbetssätt eller systematiskt kvalitetsarbete.

Fördelning av seminariepass

Fördelningsprincipen av antalet seminariepass per kommun utgår ifrån antalet VFU-placeringar som görs hos varje skolhuvudman våren 2018. Färre än tio studenter innebär att kommunen tilldelas ett seminariepass och fler än tio studenter innebär två seminariepass. Jönköping är undantaget denna princip på grund av deras jämförelsevis mycket höga antal VFU-studenter.

Fördelningen av målgrupper för seminarierna utgår från det totala antalet studenter som finns inom respektive lärarprogram. Ju fler studenter, desto fler seminarier. Det går bra att byta ut ett innehållet i de tilldelade seminarierna och ersätta det med ett seminarieinnehåll som riktar sig till samtliga lärargrupper. Det kan då t.ex röra sig om ert arbete med nyanländas lärande eller något annat generellt område. 

Område

Antal placeringar VT 18

Antal seminarier

Målgrupp för seminariet

Jönköping

351

4


Nässjö

58

2


Skövde

47

2


Habo

33

2


Vetlanda

31

2


Värnamo

21

2


Falköping

17

2


Vaggeryd

14

2


Gislaved

13

2


Eksjö

13

2


Sävsjö

13

2


Tibro

13

2


Tidaholm

11

2


Tranås

10

2


Hjo

9

1


Aneby

7

1


Lidköping

6

1


Ulricehamn

5

1


Gnosjö

3

1


Karlsborg

2

1


Vara

2

1


Tranemo

2

1


Götene

2

1


Mullsjö

1

1Seminariesalar

Salarna kommer finnas tillgängliga från kl 8.00 den aktuella dagen. Vänd dig till informationsdisken i entréhallen om du behöver hjälp att hitta. I anslutning till salarna kommer det att finnas personal tillgänglig för att hjälpa till praktiskt. De flesta salar är utrustade med en dator, men det finns även möjlighet att koppla in sin egen dator. I några salar saknas dator, men det finns en projektor/TV-skärm, och om du blir tilldelad en sådan sal kommer du få information om detta i förväg. Tar du med en egen Appledator, rekommenderar vi att du tar med en egen VGA-adapter. I varje sal, på datorbordet finns anvisningar om hur du kommer in på skolans trådlösa nätverk.

Den 16 mars 2018 kommer vi att meddela vilken sal du blivit tilldelad. Skulle antalet anmälda till ditt pass understiga fem personer rekommenderar vi att passet ställs in, men ytterst är det seminariehållaren som fattar beslutet.

Dela presentationer

Det är vår förhoppning att samtliga seminariehållare väljer att dela med sig av sina presentationer. Skicka i så fall presentationen i pdf-format till maria.hedstrom@ju.se. Presentationen kommer därefter att läggas ut på Professionsdagens startsida.

Utvärdering

Som seminariehållare ber vi dig om hjälp med att inför det sista seminariepasset dela ut och samla in utvärderingsenkäter för studenterna som kommer att finnas i respektive seminariesal. De ifyllda enkäterna låter du ligga kvar i salen så kommer vi att samla upp dem efter dagens slut.  

Praktisk information

Pausrum

Det kommer att finnas ett pausrum för utställare och seminariehållare. Där finns möjlighet att förvara kläder och det kommer även finnas kaffe, te, vatten och frukt. Mellan kl. 9.00-10.00 serveras en lättare smörgås för både utställare och seminariehållare, allt utan kostnad. Det är viktigt att PO-samordnaren i anmälan anger antalet personer som vill ha fika.

Lunchmöjligheter

I direkt anslutning till entréhallen ligger restaurang Arken och där kan man köpa dagens lunch. De erbjuder flera olika lunchalternativ inkl. salladsbuffé eller enbart salladsbuffé.

Parkering

Det kan vara svårt att hitta parkering i direkt anslutning till HLK. vi rekommenderar därför att du antingen är ute i god tid eller parkerar i parkeringshuset Brahe alternativt på Västra torget. Båda ligger inom promenadavstånd från HLK. Det går bra att köra fram och lasta direkt vid HLK:s entré mot Banarpsgatan.

Hitta hit

Här hittar du besöksinformation inför ditt besök.

Anmälan

Anmälan av seminariepass görs här av PO-samordnaren senast den 2 februari 2018. I anmälan ska anges:

  • Rubrik på seminariet
  • namn på samtliga seminariehållare
  • e-post till samtliga seminariehållare
  • Vilken/vilka målgrupper seminariet är inriktat mot (til exempel förskola, F-6)
  • en kortfattade presentation av seminarieinnehållet på max fyra rader
  • om ni tar med egen dator