Professionsdagen 2018 är inställd på grund av för få anmälda studenter!

 

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer:

Maria Hedström 
036-10 14 06

Fausto Callegari 
036-10 13 88

Välkommen till Professionsdagen 2018! Syftet med Professionsdagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen och professionen, det vill säga skolhuvudman och yrkesverksamma lärare.

Generell information

Professionsdagen består av två delar, en mässdel och en seminariedel. I mässdelen erbjuder HLK skolhuvudmännen möjligheten att kostnadsfritt disponera en särskild utställnings-/monteryta för att kunna visa upp en allmän bild den egna verksamheten. Under seminariepassen erbjuds yrkesverksamma lärare möjligheten att visa upp specifika arbetssätt och metoder som används i den dagliga verksamheten.

HLK:s lärarstudenter erbjuds genom Professionsdagen en både bred och fördjupad inblick i olika skolhuvudmäns skolverksamheter samt en möjlighet att knyta personlig kontakt med professionen.

Viktiga datum

2 februari

Sista datum för anmälan av utställare och seminariehållare till HLK. Observera att inga efteranmälningar kommer att tas emot efter detta datum

9 februari

Information om slutgiltigt seminarieprogram skickas ut till alla PO-samordnare

16 mars

Salsfördelning och antalet studenter per seminarium skickas ut till alla seminariehållare

​Program

07.30 - 09.00

Iordningsställande av utställning/monter

09.00 - 09.10

Professionsdagen startar med välkomsthälsning

09.15 - 10.00

 Valbart seminariepass 1

för fritidhem, F-3, 4-6, ämneslärare. Förskola besöker mässan

10.15 -11.00

Valbart seminariepass 2

för förskola, F-3, 4-6. Ämneslärare och fritidshem besöker mässan

11.15 -12.00

 Valbart seminariepass 3

för ämneslärare, förskola, fritidshem. F-3, 4-6 besöker mässan

 12.00

Mässan avslutas

Nyheter för i år

Samtliga utställare kommer detta år få plats i entréhallen på HLK vilket gör det möjligt för alla utställare att få en central utställninsplats. 

Även du som är seminariehållare eller kommunrepresentant har möjighet att utan föranmälan delta på seminariepassen. 

Anmälan

Anmälan till deltagande på mässan görs här av PO-samordnaren senast den 2 februari.

Praktisk information

Central informationsdisk

Varje utställares placering framgår av det informationspaket som ni hämtar ut vid informationsdisken i entréhallen. Informationsdisken kommer att vara bemannad under hela dagen och hit kan du vända dig med eventuella frågor.

Utställningsytorna

De olika utställningsytorna (ca 3 kvm) kommer att avskärmas med skärmar som HLK tillhandahåller. Vid varje utställningsyta kommer det att stå vem som som disponerar ytan. Utställningsytorna är tillgängliga från kl 7.30 den 23 mars. Då erbjuder vi också morgonkaffe (exkl. bulle) för de som önskar. Anmälan om morgonkaffe görs i samband med anmälan.

Det finns möjlighet att förboka ett ståbord och tillgång till el. Utrustningen och behov av el bokas i samband med anmälan.

Åtkomst till trådlöst nätverk

Inloggningsuppgifter till det trådlösa nätverket hittar du i det informationspaket som hämtas vid informationsdisken i entréhallen. Observera att det finns ett inlogg till varje skolhuvudman och att denne ansvarar för att uppgifterna sprids till övriga i utställningsteamet. (Seminariehållarnas inloggningsuppgifter kommer att finnas anslagna i seminariesalarna.)

Pausrum

Det kommer att finnas ett pausrum för utställare och seminariehållare. Där finns möjlighet att förvara kläder och det kommer även finnas kaffe, te, vatten och frukt. Mellan kl. 9.00-10.00 serveras en lättare smörgås för både utställare och seminariehållare, allt utan kostnad. Det är viktigt att PO-samordnaren i anmälan anger antalet personer som vill ha fika.

Lunchmöjligheter

I direkt anslutning till entréhallen ligger restaurang Arken och där kan man köpa dagens lunch. De erbjuder flera olika lunchalternativ inkl. salladsbuffé eller enbart salladsbuffé.

Parkering

Det kan vara svårt att hitta parkering i direkt anslutning till HLK. vi rekommenderar därför att du antingen är ute i god tid eller parkerar i parkeringshuset Brahe alternativt på Västra torget. Båda ligger inom promenadavstånd från HLK. Det går bra att köra fram och lasta direkt vid HLK:s entré mot Banarpsgatan.

Hitta hit

Här hittar du besöksinformation inför ditt besök.