Vad gör en ingenjör? Vi hör ofta den frågan från studenterna.

För att ge möjlighet till tjejer som pluggar till ingenjör att få en bättre förståelse för ingenjörens yrkesliv, håller Tekniska Högskolan en föreläsningsserie där studenter ges möjlighet att träffa yrkesverksamma kvinnliga ingenjörer.

Vi kommer ha 3-4 träffar per läsår på eftermiddag/kväll. På varje träff är målet att det kommer 30-40 studenter och runt tio yrkesverksamma kvinnliga ingenjörer.

Träffen läggs upp på så sätt att det startar med att någon yrkesverksam kvinna berättar i ca 45 minuter om sin väg från studier till nuvarande yrkesposition och en del annat som dyker upp längs vägen.

Vi vill att studenterna får en inblick i vad olika ingenjörsroller innebär och att studierna oftast bara är en start på din inriktning och det är en otrolig bredd på vad man verkligen jobbar med efter ett antal år. Vi vill också ge er ett antal förebilder och ett nätverk i länet.

Efter föredraget bjuder vi på fika och tid för frågor och diskussioner i mindre grupper.

Träffar och program höstterminen 2015

29 september

Anne Sandtjärna - "Från annonssäljare till en av Sveriges yngsta hotellägare",
VOX hotel, Lantmätargränd 2C, kl 17.00-19.30 

1 december

Chris McIlroy - "Hur du blir och tar dig ur gissel i kommunikation",
Sal E1105, Tekniska Högskolan i Jönköping, Jönköping Univeristy, kl. 17.00 -19.00
Läs mer om föreläsningen