Chris McIllroy är legitimerad psykolog, specialiserad mot chefs- och ledarutveckling samt grupp- och organisationsutveckling.

Chris särskilda intresse är att arbeta utifrån ett systemperspektiv med individ, roll, mål och sammanhang samt att befrämja utveckling av nytänkande och oliktänkande som skapar mervärde och lärande i en grupp.

Inom CfL (Centrum för Ledarskap) undervisar Chris särskilt i kurser om grupp- och organisationsutveckling och kommunikation, arbetsgrupps- och ledningsgrupps-utveckling, konsultrollen, coachning och kompetensutveckling. Chris har mer än 20 å konsulterfarenhet av chefs- och ledarutveckling, ledningsgrupps- och organisationsutveckling inom både privat och offentlig verksamhet.

Anmälan