Valideringsnätverk Väst välkomnar dig som på något sätt arbetar med validering och bedömning av reell kompetens till Valideringsnätverk Väst slutkonferens – hur går vi vidare tillsammans? 

Syftet med de pågående projekten inom ramen för UHR’s regeringsuppdrag kring bedömning av reell kompetens har varit att skapa varaktiga nationella strukturer. Vi vill presentera hur vi har arbetat inom Valideringsnätverk Väst och även presentera hur man praktiskt kan arbeta med validering utifrån olika verktyg som utvecklats under projekttiden.

På förmiddagen ger Universitets- och högskolerådet (UHR) en bakgrund till regeringsuppdraget att skapa långsiktiga hållbara strukturer för bedömning av reell kompetens, informerar om Virtuell Organisation (VO) för grundläggande behörighet och Valda som är ett digitalt, ansöknings- och administrationssystem. UHR berättar även om sitt fortsatta stöd till lärosätena inom detta område. Den manual som tagits fram inom Valideringsnätverk Väst föredras och vi får ta del av erfarenheter från Linnéuniversitet.

Hur går vi från ord till handling på våra respektive lärosäten? På eftermiddagens workshops arbetar vi praktiskt med den framtagna manualen utifrån case för de olika rollerna kartläggare, bedömare och beslutsfattare där du även ges möjlighet till nätverkande med personer med samma roll som du från andra lärosäten.

Datum: Onsdag, 5 dec 2018

Tid: 9:30 – 17:00 (kaffe och fralla från 8:30)

Plats: Eriksbergshallen, Maskingatan 10, Göteborg, Sweden

Hitta hit här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syfte: Summering och slutrapport från Valderingnätverket Västs arbete med hållbara och varaktiga strukturer för validering och bedömning av reell kompetens. Diskussion och workshop för fortsatt implementering av dessa strukturer på nätverkets lärosäten.

Målgrupp: Alla som är involverad i lärosätenas arbete med bedömning av reell kompetens och validering; kartläggare, bedömare, ämneskunniga, beslutsfattare.

Contact: Lars Jarefjäll, Jönköping University, lars.jarefjall@ju.se
Ingrid Christensson, Högskolan i Skövde, ingrid.christensson@his.se

Sista anmälningsdag 21 November 2018.

Begränsat antal platser/lärosäte, fördela gärna platserna på olika roller på ert lärosäte.