Jönköping University fördömer våldet mot studenter och forskare i Iran

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har uttryckt sin djupa oro för den rådande situationen för studenter och universitetsanställda i Iran. Jönköping Universitys rektor Agneta Marell ställer sig bakom SUHF:s uttalande om det oacceptabla våldet i Iran.

I uttalande från SUHF står det att: ”SUHF står upp för demokrati och mänskliga rättigheter och värnar yttrandefriheten och rätten till ickevåldsprotester. SUHF anser att det pågående våldet i Iran mot demonstranter vid lärosäten är oacceptabelt.”

Jönköping University (JU) instämmer i SUHF:s oro och fördömer våldet mot studenter och forskare i Iran.

– Akademisk frihet och mänskliga rättigheter är fundament för demokratiska och hållbara samhällen. Jag är djupt oroad över den inhumana och oacceptabla behandlingen av studenter i Iran, säger Agneta Marell, rektor Jönköping University och ordförande i SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor.

Läs hela uttalandet av SUHF på deras webbsida: https://suhf.se/

Redan tidigare Öppnas i nytt fönster. har JU uttryckt oro för situationen i Iran och riktat stöd mot den svensk-iranske forskaren Ahmadreza Djalali.

Även det internationella nätverket Scholars at Risk där 21 svenska lärosäten ingår, däribland Jönköping University, har uttryckt djup oro för situationen i Iran.

2022-10-07