Drygt 15 miljoner kronor till tre forskning- och innovationsprojekt

Jönköping University.

Tre forsknings- och innovationsprojekt med Jönköping University tilldelas 15 miljoner kronor av Tillväxtverket. Från vänster: Johan Thorsell, Vaggeryds kommun, Claes Johansson, Nässjö Näringsliv, Ingrid Wadskog, Tekniska Högskolan, Patrik Holst, Jönköpings kommun, Carla Machado, Jönköping International Business School, Sven Rydell, Jönköpings kommun och Hans-Inge Almgren, projektledare för ”Evolve – Logistikutveckling i Jönköpingsregionen", Nordic Infracenter.

Tillväxtverket bidrar med drygt 15 miljoner kronor till tre forsknings- och innovationsprojekt som Jönköping University (JU) medverkar i.

- Ett väldigt glädjande besked som visar på bredden och samhällsnyttan i vår verksamhet, säger Ingrid Wadskog, vd för Tekniska Högskolan (JTH) vid JU, som medverkar i alla tre projekten.

Sven Rydell, näringslivschef på Jönköpings kommun.

Sven Rydell, näringslivschef på Jönköpings kommun, säger att kommunens företag växer och utvecklas genom samverkan med Jönköping University.

Detta är en del i Tillväxtverkets satsning på att stärka forskning och innovation, nyttan av digitalisering samt små och medelstora företags konkurrenskraft i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län.

De tre projekten där JU medverkar är ”R3”, som leds av JTH samt ”Evolve - Logistikutveckling i Jönköpingsregionen” och ”AI Readyness” där både Jönköping International Business School (JIBS) och JTH är projektpartners.

Stora utmaningar för trähusbranschen

”R3” syftar till att utveckla försörjningskedjorna till den industriella trähusproduktionen i Småland. Trähusbranschen i Småland har stora utmaningar med materialbrist i kombination med prisökning på träråvara och osäker efterfrågan. R3 vill skapa förutsättningar för resurseffektiva, motståndskraftiga och cirkulära försörjningskedjor.

- Målgruppen för forskningen är små och medelstora företag (SMF) som ofta inte har resurser till att driva innovations- och utvecklingsarbete. Det krävs mer forskning och innovation kring dessa processer för att kunna behålla och utveckla den industriella trähusproduktionen, säger Jenny Bäckstrand, docent i logistik på JTH och projektledare för R3.

"AI Readiness", som leds av Science Park i Jönköping, handlar om att erbjuda företag coachning, workshops och forskning med mera om AI för att visa vilka möjligheter det innebär och hur det kan leda till ökad affärsnytta. Detta sker i nära samverkan med JTH och JIBS genom bland annat forskningsmiljön Jönköping AI Lab (JAIL).

"Ska vässa Smålands konkurrenskraft"

”Evolve - Logistikutveckling i Jönköpingsregionen” vänder sig till logistikföretag och logistikintensiv verksamhet i Jönköpingsregionen. 30 lokala företag får hjälp med att utveckla konkurrenskraften genom riktat hållbarhetsarbete inom innovation, digitalisering, kompetensutveckling, omvärldsutveckling, jämställdhet samt grön omställning. Bakom initiativet står näringslivsavdelningarna i Jönköping, Nässjö och Vaggeryd kommuner. Även Region Jönköpings län samt JIBS och JTH är med och driver projektet.

- Det här känns fantastiskt roligt. Projektet ska vässa Smålands konkurrenskraft genom ökad kompetens och kunskap inom området. Där hoppas vi kunna bidra på ett bra sätt, inte minst genom den expertis som finns inom våra top-rankade forskningscenter. Vi hoppas också att projektet ska motivera andra branscher i regionen till samarbetsprojekt som stärker det starka småländska engagemanget för entreprenörskap, hållbarhet och innovation, säger Carla G Machado, Universitetslektor och Director of Societal Engagement vid Jönköping International Business School.

"Har en avgörande betydelse"

Jönköpings kommun medverkar i flera av projekten och Sven Rydell, näringslivschef vid Jönköpings kommun, betonar vikten av att kommunens näringsliv får del av forskningen och kompetensen som finns på JU.

- Det har en avgörande betydelse och ger kunskap och energi till våra företag. AI, logistik och hållbarhet är viktiga frågor för alla företag och ytterst handlar det om att stärka vår konkurrenskraft. Forskningen och undervisningen på JU håller hög nivå och är dessutom inom räckhåll för oss i Jönköping, säger Sven Rydell.

2023-03-30