Kerstin Johansen föreläste om produktion på JU LIVE

Kerstin Johansen och Salem Seifeddine.

Kerstin Johansen, forskningschef på Tekniska Högskolan, fick under sin föreläsning hjälp av prorektor Salem Seifeddine som hoppade in och agerade industrirobot.

Kerstin Johansen, forskningschef på Tekniska Högskolan (JTH) vid Jönköping Univeristy (JU), föreläste om produktion under JU LIVE på Högskolebiblioteket vid Jönköping University den 26 oktober.

JU LIVE

JU LIVE är en föreläsningsserie där allmänheten bjuds in att kostnadsfritt ta del av spännande och samhällsnyttig forskning som pågår på Jönköping University.

Terminens sista föreläsning hålls torsdagen den 30 november då Thomas Cyron, universitetslektor i företagsekonomi vid Jönköping International Business School, håller föreläsningen: Vad är cirkulär ekonomi och vem gör Jönköping mer cirkulär?

Läs mer och anmäl dig här.

- Jag vill förmedla vikten av att man är förberedd och har ett konsekvenstänk framåt för att kunna anpassa sig till förändringarna som kommer. För de kommer fort och framför allt förändringar kopplade till industrin. Elektrifieringen av samhället kommer att påverka många företag huruvida vilka komponenter och produkter som kommer att behövas framöver och som företag måste man kanske redan nu börja fundera på alternativa kundgrupper eller nya produktsegment, säger Kerstin Johansen.

JU LIVE är öppna föreläsningar om forskning som sker på Jönköping University. Kerstin Johansen tyckte det var roligt att möta deltagarna som kom för att lyssna på henne och besvara deras frågor.

- Det här är ett sätt för mig att nå ut med min forskning och göra den mer tillgänglig. Jag vill så frön hos folk om vikten av att anpassa sig till och nyttja ny teknologi. Det gäller att vara trygg i den kompetens man har och att man anpassar sig efter rådande situation. Om du jobbar inom ett område där arbetsmarknaden sviktar finns det alltid möjlighet att lära om genom det livslånga lärandet, säger Kerstin Johansen.
2023-10-28