Professiondagen 2018 är inställd på grund av för få anmälda studenter!

Vad är Professionsdagen?

Välkommen till Professionsdagen på HLK. Samtliga lärarstudenter ska delta och det gäller även dig som gör VFU denna dag. Syftet med professionsdagen är att stärka samverkan mellan lärarutbildningen, dig som student och våra PO-områden, inklusive fristående verksamheter. Denna dag ger dig en unik möjlighet att knyta kontakter med framtida arbetsgivare, få inblick i olika skolors och VFU-områdens speciella arbetssätt och profilområden samt få möjlighet att jämföra olika kommuners arbetsvillkor.

Dagens innehåll

Dagen innehåller två delar, mässan och seminariepass. Du ska delta på två seminarier och besöka mässan.

Mässan

Mässan fungerar som en samlingspunkt under hela dagen där de olika VFU-områdena och fristående verksamheterna bidrar med en monter. Där har du möjlighet att få information från de olika VFU-områdena och även knyta kontakter med deras representanter. I programmet för dagen ser du vilket pass du ska besöka mässan.

Seminariepass

Under seminariepassen kommer VFU-områdena presentera aktuella projekt eller arbetssätt inom sina förskole- och skolverksamheter. Du väljer två seminariepass som du deltar på.

De flesta seminariepassen har specifika målgrupper, som exempelvis förskollärare, medan några pass är mer allmänna och riktar sig till alla typer av lärare. Var uppmärksam på att du anmäler dig till ett pass som passar din målgrupp och titta igenom hela listan innan du anmäler dina alternativ.

Du kommer i god tid få reda på i vilka salar de olika passen kommer att äga rum. På Professionsdagen kommer det dessutom att finnas en informationsfolder för utdelning där lokalerna framgår.

Seminariepresentation Pdf, 143.3 kB.

Lokalfördelning seminariepass 

Program för dagen

09.00-09.10

Professionsdagen startar med välkomsthälsning

09.15-10.00

Seminariepass 1

för fritidhem, F-3, 4-6, ämneslärare. Förskola besöker mässan

10.15-11.00

Seminariepass 2 

för förskola, F-3, 4-6. Ämneslärare och fritidshem besöker mässan

11.15-12.00

Seminariepass 3

för ämneslärare, förskola, fritidshem. F-3, 4-6 besöker mässan

12.00

Mässan avslutas

Anmälan

Du behöver i förväg anmäla vilka seminarier du vill gå på.  De flesta seminariepassen har specifika målgrupper, som exempelvis förskollärare medan några pass är mer allmänna och riktar sig till alla typer av lärare. Var uppmärksam på att du anmäler dig till ett pass som passar din målgrupp och titta igenom hela listan innan du anmäler dina alternativ.

Hur anmäler jag mig?

Klicka här för att göra dina två seminarieval. Senast fredagen den 9 mars vill vi ha din anmälan.

Frågor?

Har du frågor om dagen? Hör av dig till någon av oss:

Maria Hedström, utbildningsledare VFU
maria.hedstrom@ju.se

Fausto Callegari, Utvecklingsledare RUC
fausto.callegari@ju.se

Tips för dagen!

Ta gärna med dig ett CV och personligt brev att dela ut till de kontakter du knyter under dagen.Här kommer några tips på frågor som du kan ställa till kommunerna under professionsdagen:

 • Vad är det mest positiva med att arbeta i er verksamhet?
 • Hur ser en vanlig arbetsdag ut för en förskollärare/lärare i er verksamhet?
 • Finns det något särskilt område/ämne som ni satsar extra på, till exempel utvecklingsprojekt?
 • Hur ser arbetsvillkoren ut för förskollärare/lärare i er kommun?
 • Hur är arbetsmiljön när det gäller exempelvis:
  • Storlek på barngrupp/klass
  • Lokaler och fysisk arbetsmiljö
  • Psykosociala miljön
 • Vilka möjligheter för kompetensutveckling finns hos er?
 • Hur ser er anställningsprocess ut? Vilken typ av anställning erbjuder ni? Erbjuder ni mentorsstöd under första anställningsåret?
 • Hur är löneläget för förskollärare/lärare?
  • Finns det andra förmåner för anställda i verksamheten? Vilka?