Hälsohögskolan bjuder in studenter som går termin 6 på sjuksköterskeutbildningen samt tandhygieniststudenter (uppdragsutbildning Uppsala /Gävleborg) till en temadag den 26 november med interna och externa föreläsare som sätter fokus på våld i nära relationer. Förkunskap: För att kunna delta i temadagen ska du ha genomgått webbkursen "Våld" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. innan dagen börjar. Temadagen ges digitalt via Zoom och ingen anmälan krävs, kursansvariga kommer skicka ut länken till berörda studenter.

Notera! Temadagen 26 november är INTE för socionomstudenter i termin 6, de kommer få möjlighet att delta i termin 7 vid vårens temadag.

Porträttbild på kvinna med glasögon

Kerstin Kristensen

Föreläsare under temadagen

Följande föreläsare har gjort förinspelade föreläsningar som är exklusiva för temadagen och endast kommer kunna ses på den här sidan den 26 november mellan klockan 08.00-17.00.

Kerstin Kristensen arbetar som utredare och specifikt med mäns våld mot kvinnor på Jämställdhetsmyndigheten. Under sin föreläsning kommer hon att berätta mer om Jämställdhetsmyndighetens uppdrag och varför kunskap om mäns våld mot kvinnor är relevant att ha med sig i studenternas framtida professioner.

Porträtt på kvinna

Madeleine Söderberg

Madeleine Söderberg arbetar som utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Myndigheten tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar.

Madeleine är ansvarig för myndighetens uppdrag att stödja vuxna i hur de på ett inkluderande sätt kan prata med unga som är nya i Sverige om bland annat sexualitet, hälsa, relationer och jämställdhet, med stöd av sajten youmo.se. Hon har tidigare arbetat som socionom, med bland annat våld i nära relation, och har även arbetat som utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Jönköpings län, med ansvar för uppdrag inom mäns våld mot kvinnor.

Porträttbild på kvinna.

Åsa Witkowski

Åsa Witkowski arbetar som Verksamhetschef för den kliniska enheten på Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Åsa Witkowski har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med våldsutsatta kvinnor, men har också arbetat med de regeringsuppdrag som tilldelats NCK genom åren. De tidigare regeringsuppdragen om sexuella övergrepp och hur våldsutsatta ska identifieras i kontakt med vården eller andra aktörer är fortfarande av stor betydelse och arbetet fortsätter för att förbättra och utveckla detta. I arbetet är samverkan central så nätverk och referensgrupper drivs av NCK.

 

Porträttbild på kvinna

Malin Rekke

Malin Rekke är leg. psykolog i Bris. Hon arbetar som projektsamordnare i samverkansprojekt ”Barns rätt i skyddat boende” som Sveriges Stadsmissioner och Bris har tillsammans. Utifrån de intervjuer hon gjort med 20 stycken barn som levt på skyddade boenden och som lever i våld har vi skrivit rapporten ” Min tur att berätta”- barns röster om att leva i våld. Malin kommer att berätta om vad barnen berättar om, vad de vill och önskar av oss vuxna, hur det är att leva i skydd och att vara gömd samt hur våldet påverkar deras vardag och liv.Vi kommer djupdyka i ämnet "Våld i nära relationer" under den här Temadagen. Ämnet kan väcka både känslor och tankar hos dig. Ta hjälp av varandra eller Studenthälsan om du behöver prata med någon!

Förinspelade föreläsningar/fördjupningsmaterial

Utöver de föreläsningar som endast kan ses under temadagen finns flera förinspelade föreläsningar som är valbara som fördjupning eller om det är någon del du finner extra intressant.

Dessa föreläsningar går att ta del av i 14 dagar efter temadagen.

Inför temadagen har organisatörerna samlat olika typer av material på temat våld i nära relationer för den som vill fördjupa sig ytterligare eller ta del av information i form av en podd eller film. Du hittar materialet på undersidan "Mer på temat" genom att klicka här Öppnas i nytt fönster..

Är du eller någon du känner utsatt för våld?
Om du är mellan 13 och 22 och utsatt för våld eller hot om våld kan du vända dig till Ungdomsmottagningen på 010-242 98 80.
Tjejjouren når du på 036-163682
Mottagningen för våldsutsatta – MVP hjälper kvinnor och män som utsätts för våld i nära relationer. Du når MVP på 036-10 77 22.

Alternativ till våld - ATV erbjuder dels behandling för personer som kommit ur en nära relation där det förekommit våld och, på grund av situationen, har fått en lindrig eller måttlig psykisk ohälsa, dels till personer med aggressionsproblematik/ som utövar våld. ATV når du på 010 - 2411010.

Ansvariga för temadagen

Tandhygienister

Sjuksköterskeprogrammet