SPARK


I april 2017 invigdes Jönköping Universitys nya forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning – SPARK. Den ska bidra till att utveckla regionens och Sveriges tillverkningsföretag mot mer kunskapsintensiva produkter och processer.

Vision

Jönköping University kommer att utveckla SPARK i samverkan med KK-stiftelsen under perioden 2017-2026. Vår målsättning med det tioåriga samarbetet är att skapa 

en nationellt ledande och internationellt konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning, som bygger på kontinuerlig samverkan mellan högskolan och dess partnerföretag.

Kontakt

Mats Jackson, programchef

Ett viktigt kriterium för den forskning som delfinansieras av KK-stiftelsen är att den samproduceras med näringslivet. Samtliga forskningsprojekt inom miljön kommer därför att genomföras i nära samarbete med olika företag.

Vem är det här bra för?

Jönköping Universitys initiativ är bra för högskolan och näringslivet, men också för regionen som helhet.

– Det här är en satsning av stor strategisk betydelse för näringslivet och för vår region. För att regionens företag ska bibehålla sin konkurrenskraft även framöver krävs ett forskningsbaserat produktutvecklingsarbete. I det sammanhanget är SPARK en viktig resurs, säger Ulrika Geeraedts, utvecklings­direktör för Region Jönköpings län.

Genom SPARK stärks ett redan väl utvecklat samarbete mellan Jönköping University och näringslivet i forsknings- och utbildningsprojekt. Högskolan och företagen kommer kunna planera mer långsiktigt och strategiskt tillsammans. Därmed kommer forskningsresultatens relevans för företagen att öka ytterligare.

– SPARK kan utöka internationella och akademiska nätverk av samarbetspartners, vilket vi kan dra nytta av i vårt FoU-arbete. Satsningen bidrar till att profilera Jönköping University som ett framtidsinriktat lärosäte och kan göra det lättare att attrahera internationell spetskompetens till regionen, säger Andreas Rangert, produktutvecklingsansvarig på Husqvarna Group.

Sidan uppdaterad 2017-05-08

Samarbeta med JU
Sidan uppdaterad 2016-09-07
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information