Disciplin- och avskiljandenämnd

Drönarfoto av campus med Munksjön i förgrunden och Jönköping och Vättern i bakgrunden

Disciplin- och avskiljandenämnden handlägger och fattar beslut i disciplin- och avskiljandeärenden som avser student inskriven för grundutbildning vid Jönköping University.

Ordförande

  • fd. hovrättsråd Lena Bång
    (ersättare: Elisabeth Nygren, advokat)

Sekreterare

Övriga ledamöter

Sidan uppdaterad