Hederspristagare vid JU hyllas på Akademisk högtid

Panoramabild över Jönköping University.

Under Akademisk högtid den 25 september 2021 delas tre hederspriser ut till personer som har gjort betydande insatser för JU.

I samband med Jönköping Universitys Akademiska högtid den 25 september kommer tre hederspriser att delas ut. Priserna tilldelas personer som gjort betydande insatser för Jönköping University (JU) inom olika områden.

Porträttbild av Magnus Andersson, Universitetsadjunkt industridesign på Tekniska Högskolan.

Magnus Andersson ser utmärkelsen som ett kvitto på att det lönar sig att tänka utanför ramarna i utbildningsprojekt.

Förtjänsttecknet

JU:s förtjänsttecken ges till personer som gjort insatser av stor vikt för lärosätet. Årets mottagare är Dag Raudberget och Magnus Andersson, universitetslektor respektive universitetsadjunkt i industridesign på Tekniska högskolan. De är initiativtagare till JU Solar Team, även kallat solbilsprojektet, och tilldelas förtjänsttecknet för sitt initiativ och driv att hålla ihop projektet.

- Arbetet med solbilen har varit utmanande och engagerar många olika intressenter. Vi ser utmärkelsen som ett kvitto på att det lönar sig att tänka utanför ramarna när det gäller utbildningsprojekt, säger Magnus Andersson.

Kommittén som utser mottagaren av JU:s Förtjänsttecken understryker att solbilsprojektet har lyft fram JU som lärosäte i internationella och nationella sammanhang och är ett fantastiskt forum för samarbete mellan studenter från JU:s olika fackhögskolor. Studenterna får möjlighet att utveckla sina kompetenser i en unik miljö och projektet bidrar, genom sitt fokus på hållbarhet, till JU:s strategiska hållbarhetsarbete. Numera efterfrågar många företag studenter som har deltagit i solbilsprojektet.

Bild av Dag Raudberget, universitetslektor vid Tekniska Högskolan.

"Det här är något man bara får en gång i livet så det är verkligen hedrande," säger Dag Raudberget om att tilldelas JU:s Förtjänsttecken.

Dag och Magnus ser det som en stor ära att tilldelas JU:s förtjänsttecken och tycker det är positivt att utmärkelsen i år uppmärksammar lärarnas roll.

- Det här är något man bara får en gång i livet så det är verkligen hedrande. Det visar att ett initiativ som startas av två enskilda lärare över åren kan utvecklas till en angelägenhet för både JU och näringslivet. Vi hoppas att det här inspirerar fler lärare att pröva projektdriven undervisning, säger Dag Raudberget.

Per Risberg Stipendiet

Stipendiet till Per Risbergs minne delas ut till en anställd vid JU som gjort en betydande insats för att stärka samverkan och internationalisering mellan JU och dess intressenter (näringsliv, offentliga organisationer). 2021 års stipendium tilldelas Nerrolyn Ramstrand, professor vid Hälsohögskolan.

- Utmärkelsen är ett erkännande av den forskning jag och mina kollegor bedriver kring proteser och ortoser. Det visar att vi är på rätt spår och hur viktigt det är med forskning som fokuserar på teknik för att förbättra det dagliga livet för personer med funktionsnedsättningar. Jag älskar det jag gör och är glad för att fler får insikt i utvecklingen på det här forskningsområdet, säger Nerrolyn Ramstrand.

Bild av Nerrolyn Ramstrand, professor vid Hälsohögskolan.

"Utmärkelsen visar hur viktigt det är med forskning som fokuserar på teknik för att förbättra det dagliga livet för personer med funktionsnedsättningar", säger Nerrolyn Ramstrand.

Nerrolyn är en av nyckelpersonerna i Hälsohögskolans arbete med partnerskap gällande både näringsliv och offentliga aktörer. Det är inom området ortopedteknik som Nerrolyn bidrar med aktuell forskning i projekt med både svenska och utländska företag. Hon är en stark ambassadör för Jönköping University och en förebild i sitt engagemang med omgivande samhälle, enligt Kommittén för Per Risbergs Minnesfond.

Nerrolyn träffar många fantastiska personer med funktionshinder genom sin forskning och lär sig mycket av dem.

- De har alla en intressant historia att berätta. Jag har inget handikapp själv så för mig är de experterna och min forskning kommer inte att ha någon inverkan om jag inte lyssnar noga på vad de har att säga.

Nerrolyn Ramstrand kommer under Akademisk Högtid även att installeras som Europas första professor i ortopedteknik.

Pedagogiska priset

Det pedagogiska priset har som syfte att främja, erkänna och belöna pedagogisk insats eller pedagogiskt ledarskap vid Jönköping University.

Adele Berndt, docent vid Jönköping International Business School (JIBS), har tilldelats 2020 års Pedagogiska pris. I motiveringen står bland annat att Adele Berndt särskilt uppmärksammas för sitt stora bidrag i omställningen till distansundervisning under 2020 och för mycket positiva omdömen från studenterna.

Adele Berndt, docent vid Jönköping International Business School (JIBS),

Adele Berndt uppmärksammas för sitt stora bidrag i omställningen till distansundervisning under 2020 och för mycket positiva omdömen från studenterna.

- Jag försöker alltid göra mitt bästa, oavsett omständigheter. 2020 var ett ovanligt tufft år för oss alla med höga krav på flexibilitet och nytänkande. Även om det är jag som får motta utmärkelsen handlar priset inte bara om mig, utan om hela det undervisningsteam som är knutet till de kurser jag undervisar i och som har gjort ett fantastiskt jobb, säger Adele.

Adele uppmärksammas för sin förmåga att inspirera sina kollegor genom nya idéer för undervisning och lärande. Enligt henne finns det alltid anledning att försöka göra ett bättre jobb, hitta nya undervisningsmetoder och att vara innovativ. Studenterna förändras och så även deras behov och förväntningar på undervisningen. Därför gäller det att ständigt anpassa sig och utveckla sin förmåga för att matcha behoven.

Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) skriver i sin motivering att hon har ökat förståelsen för ämnet marknadsföring genom att integrera forskning och case-metodik i undervisningen.

- Jag har fördelen att undervisa i ett ämne jag brinner för. Men studenterna är en minst lika stark drivkraft för mig i mitt arbete. Mitt mål är att hitta sätt att tända en gnista och få en student att tänka på ett nytt sätt eller se saker ur nya vinklar. Att se hur de löser problem och att interagera, det är vad det handlar om för mig och det som driver mig.

2021-09-16