Anna Carendi

Hur skulle du beskriva din yrkesroll?

Jag driver sedan 2015 ett eget företag som heter Diya Consulting AB med fokus på hållbar affärsutveckling, kommunikation och ledarskap. Jag brukar säga att jag arbetar som hållbarhetskonsult eller hållbarhetsstrateg. I början av 2021 startade jag också Hållbarhetsteamet med två andra personer. Det är också ett konsultbolag med fokus på hållbarhet och affärsutveckling.

- Hur kan en typisk arbetsdag se ut?

Det är sällan en arbetsdag är den andra lik. En dag kan jag vara hos ett företag och hålla workshop om globala målen. En annan dag kan jag vara moderator på en hållbarhetskonferens. Och en tredje dag sitter jag framför datorn och granskar ett företags hållbarhetsredovisning. Det blir också många säljmöten med potentiella kunder, avstämningsmöten med befintliga kunder och möten med mina kollegor i Hållbarhetsteamet. En del dagar blir det också en del administration. Fakturor ska skickas till kunder, räkningar ska betalas, hemsidan ska uppdateras och inlägg ska göras i sociala medier. Jag har också en del styrelseuppdrag som innebär styrelsemöten.

- Hur är företagskulturen hos er?

Mitt motto är Do good, have fun, make money. I den ordningen. Men det är klart, alla uppdrag är inte roliga utan nödvändiga för att få intäkter till företaget. För mig är det viktigt att arbeta med företag och människor som verkligen vill åstadkomma förändring mot en mer hållbar utveckling. Ärlighet, respekt, ansvarstagande och rättvisa är grunden i företagskulturen.

- Vilka egenskaper är bra att ha för att arbeta hos er?

Kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågor är A och O. Att vilja vara med och driva förändring för att nå de globala målen och en hållbar utveckling är en förutsättning för att jobba i både Diya Consulting och Hållbarhetsteamet. Det är också viktigt att vara tolerant och öppen för oliktänkande och att våga testa nya idéer och samarbeten. Som konsult bör man också tycka om att jobba med olika uppdrag parallellt. En bra egenskap är att både vara lyhörd för kundens behov och önskemål och samtidigt kunna utmana och pusha på dem i deras hållbarhetsarbete.

- Finns det möjlighet till att utvecklas och klättra inom organisationen/företaget?

Jag är den enda som är anställd i Diya Consulting och får sköta allt från administration, marknadsföring, sälj, leverera i kunduppdrag och vara vd. I uppdrag som kräver mer eller annan kompetens samarbetar jag med andra företag. I Hållbarhetsteamet har vi dock en handfull studenter som är timanställda. Om det företaget växer, som vi hoppas, kan det finnas möjlighet till andra anställningar och olika roller framöver. Vanligtvis börjar man som juniorkonsult för att sedan bli projektledare eller seniorkonsult.

- Hur fokuserar er organisation/företag på hållbarhet?

Jag stöttar företag och organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete med att ta fram strategier och mål samt struktur för styrning och uppföljning. Jag stöttar dem även med rapportering och kommunikation av deras hållbarhetsarbete. Dessutom håller jag en del föreläsningar och utbildningar på skolor, universitet eller för olika föreningar för att öka kunskapen och medvetenheten om hållbarhet. För att föregå med gott exempel så har jag en egen hållbarhetspolicy och uppsatta hållbarhetsmål för mina företag. Jag kör t ex en elbil och åker tåg, ställer hållbarhetskrav vid inköp och fokuserar på hälsofrämjande insatser.

- Finns det möjlighet till praktik eller ideellt arbete inom er organisation/företag?

Ja, absolut! Det finns möjlighet till praktik och ideellt arbete i Diya Consulting, Hållbarhetsteamet och i föreningen CSR Småland, där jag är ordförande. Det kan handla om att stötta med marknadsföring och synlighet i sociala medier, arrangera events eller att vara behjälplig i olika kunduppdrag. Det kan även finnas möjlighet till extrajobb i Hållbarhetsteamet. Det är bara att höra av sig!

www.diya.se

www.hallbarhetsteamet.se

www.csrsmaland.se