Varje år utlyser Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2023 är den totala stipendiesumman högst 600 000 kr.

Stipendierna ska användas för projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping tillsammans med yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För anställda vid Hälsohögskolan finns möjlighet att söka stipendium omfattande 50% forskningstid för ett år i taget.

Samverka inför ansökan

Samverkan mellan forskare, studenter och yrkesverksamma behöver etableras innan ansökan skickas in. För att öka möjligheterna att erhålla medel uppmuntras Du att delta i en av de två workshops som anordnas under hösten via Zoom och där du kan få hjälp med din ansökan. Anmälan till workshopen skickas till Susanne.Gustafsson@ju.se senast en vecka innan den ska äga rum.

  • Onsdagen den 13 september kl. 15.00-17.00
  • Torsdagen den 5 oktober kl. 17.00-19.00

Kontaktpersoner

Kontaktperson för samverkan med forskare/student vid Hälsohögskolan:

Susanne Gustafsson
E-post: Susanne.Gustafsson@ju.se
Telefonnummer: 0733-925097

Kontaktpersoner för samverkan med extern entreprenör/yrkesverksam:

Monica Pärson

E-post: Monica.Parson@jonkoping.se

Telefonnummer: 036-102317

Nanna Good
E-post: Nanna.Good@jonkoping.se

Telefonnummer: 036-102821

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till registrator@ju.se senast fredagen den 13 oktober. Märk ärendet Aktiestinsen, Dnr JU 2023/728-125

Besked om beviljade stipendier meddelas före årsskiftet.

Dokument

Stipendiet ger möjligheter