Lärarstudenter handleder gymnasieelever

Tre studenter som läser ämneslärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University nappade på en annons från Sandagymnasiet i Jönköping. Det var Carin Rosjö, rektor på Sandagymnasiet, som stod som avsändare där de sökte lärarstudenter som vill stödja i handledning av gymnasiearbeten som elever på Samhällsvetenskapliga programmet arbetar med.

Annonsen var startskottet på ett samarbete mellan ämneslärarprogrammet på HLK och det Samhällsvetenskapliga programmet på Sandagymnasiet.

– Vi ser att projektet är ett lärande både för våra gymnasieelever och framtida gymnasielärare. Vad gäller vår organisation är det värdefullt att kunna få handledarstöd av studenter, eftersom vi nyttjar skoltid till elever under studiedagar. För lärarstudenterna är uppdraget som stöd till handledaren meriterande inför kommande läraruppdrag/lärartjänst. Att ha med sig erfarenhet av att handleda gymnasiearbete är positivt för en blivande arbetstagare, säger Carin Rosjö.

Elin Jans vid ett av handledningstillfällena på Sandagymnasiet.

Elin Jans, en av lärarstudenterna från HLK som nu är handledarstöd, tvekande inte länge innan hon ansökte.

– Jag ser det som en möjlighet att få komma ut i verksamheten och kunna praktisera det jag läser på HLK. Det är viktigt att få komma ut och arbeta i skolan samtidigt som man studerar, på det sättet upplever jag att jag lär mig mest under min studietid. Sen är det alltid roligt att få komma ut i verksamheterna och göra lite reklam för sig själv, jag har trots allt bara 3 terminer kvar till examen. Det har än så länge varit fantastiskt roligt och lärorikt, det ska bli spännande att se hur elevernas arbete kommer ta form av vår handledning, säger Elin.

Även om samarbetet med Sandagymnasiet ligger utanför utbildningen för lärarstudenterna, ser HLK detta som ett bra samarbete och stöttar studenterna så att de inte missar viktiga föreläsningar. Samarbete mellan högskolestudier och kommande yrkeslivet är en viktig del i utbildningen på HLK.

Hugo, en av eleverna på Sandagymnasiet som får handledarstöd av lärarstudenterna, är positiv till samarbetet och lärarstudenterna.

– Jag tycker det är bra med lärarstudenterna som handledarstöd. Vi känner ju våra ordinarie lärare så bra så det är intressant med lite omväxling. De kanske tänker lite annorlunda, har lite nyare tänk och moderna lösningar på våra frågor och funderingar, säger Hugo.

Hugo som går på Sandagymnasiet är nöjd med handledarstödet från HLK.

För mer information, kontakta Weronica Ader, programansvarig för ämneslärarutbildningen:

Telefon; 036-10 13 72
Mejl; weronica.ader@ju.se

Faktaruta:
* Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan är fem år.

* Lärarstudenterna har två tillfällen kvar att handleda eleverna på Sandagymnasiet.

* I lärarutbildningen ligger fyra perioder med verksamhetsförlagd utbildning (VFU), tre veckor, fem veckor x 2 och sju veckor. (samarbetet med Sandagymnasiet är utöver VFU:n).

2020-01-23