Eva Gipperth

Högskoledirektör

Eva Gipperth är högskoledirektör vid Jönköping University.

Porträtt Linda Fransson
2023-08-02