Karin Hellerstedt

Lärarrepresentant, Jönköping University

Karin Hellerstedt är lärarrepresentant i stiftelsestyrelsen vid Jönköping University. Karin Hellerstedt är biträdande professor i företagsekonomi och arbetar på Jönköping International Business School vid Jönköping University.

 

2022-05-13