En mer hållbar vägtransportindustri

Veronika Pereseina

Det råder ingen tvekan om vägtransportindustrins betydelse för ekonomisk tillväxt och hållbarhet. Medvetenheten om hållbarhet ökar, och en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School vid Jönköping University tar upp aktuella frågor om en hållbar affärsmodell för branschen.

– Jag ville undersöka hur leveranskedjan kan bli mer hållbar, sett ur en fordonstillverkares perspektiv, säger Veronika Pereseina som skrivit avhandlingen.

Hennes forskning har varit en del av ett större projekt för ökad hållbarhet inom branschen, och hon har arbetat i nära samarbete med industrin i flera år med en tillverkare av tunga fordon som sin huvudstudie. Hennes resultat visar hur en hållbar affärsmodell kan hanteras genom livscykeltänkande.

Livscykeltänkande är en helhetssyn på händelser och produkter. I Veronika Pereseinas avhandling fokuserar livscykeltänkandet på att förlänga användartiden för en produkt, och kostnaderna beräknas under hela produktens livscykel.

Andra viktiga faktorer för en hållbar affärsmodell som Veronika Pereseina har identifierat är samverkan av värdeskapande och långsiktiga relationer baserade på förtroende.

Värdeskapandeprocessen i en B2B-affärsmodell sker mellan tillverkaren, försäljningsavdelningen och transportbolagen och kan involvera produktservicesystem, tjänster som förarutbildning och coaching och underhåll av fordon som kan bidra till att minska miljöbelastningen och öka säkerheten.

– Ett hållbart fokus ger fler intressenter, till exempel samhället i stort, eftersom vägar är en fråga som är viktig för alla, säger Veronika Pereseina.

Relationer och förtroende är mycket viktiga inom leveranskedjan för att uppnå ökad effektivitet, förbättrat samarbete och integration. Det blir ännu viktigare när man lägger till hållbarhetsaspekten, eftersom hållbara företag måste skapa ett långsiktigt värde.

– Det har varit väldigt givande att se hur forskning och industri kan samarbeta för att sprida kunskap, säger Veronika Pereseina. I slutet av projektet har det företag som jag har arbetat med officiellt lanserat ett fokus på hållbara transportlösningar.

I sin framtida forskning kan Veronika Pereseina tänka sig att antingen fortsätta med hållbara affärsmodeller i andra branscher, eller att studera nya sätt för transportbranschen att bi mer hållbar.

Veronika Pereseina försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling Managing the Sustainable Business Model of a Heavy Vehicle Manufacturer through Life Cycle Thinking fredagen den 16 juni.

Veronika Pereseina nås på epost: veronika.pereseina@ju.se eller telefon: 0700 - 44 37 02.

Länk till avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till blogginlägg om avhandlingen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2017-06-20