Forskningsåret 2021

Årets forskning från Jönköping University (JU) visar upp en stor bredd från samtliga fyra fackhögskolor. Här finns forskning om allt från sömnproblem till e-sport. Nedan följer ett urval av de forskningsnyheter som JU har bjudit på under året. Så värm på lite glögg, putsa glasögonen och slå dig ned i favoritfåtöljen.

Avhandlingar som hänger på en vägg

Februari

Miljoner från familjen Kamprads stiftelse

I februari tillkännagavs årets forskningsanslag från familjen Kamprads stiftelse, som är till för att stötta forskning som ska förbättra äldres livskvalitet. Flera av de projekt som fick anslag är kopplade till Jönköping University.

Sofi Fristedt, docent vid Hälsohögskolan, JU, och biträdande forskare vid Lunds universitet, fick som huvudsökande tillsammans med Anna Siverskog, Hälsohögskolan, JU, Ulli Samuelsson, Högskolan för lärande och kommunikation, JU, samt Steven Schmidt och Susanne Iwarsson från Lunds universitet beviljat 3,7 miljoner kronor för ett projekt om välfärdsteknik i hemtjänst, welfare@home, som kommer att genomföras med bland annat Nässjö kommun.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköping International Business School (JIBS), JU, beviljades som huvudsökande tillsammans med Jonna Rickardsson, doktorand i nationalekonomi vid JIBS, 3,1 miljoner kronor till forskningsprojektet ”COVID-19 effects on life-quality of Sweden’s elderly and the importance of the place of residence”. Projektet kommer att titta på om framför allt personer över 70 år har mått sämre under corona-pandemin än annars och om det skiljer sig åt beroende på var i landet de bor.

Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi vid JIBS, beviljades 2,6 miljoner kronor som huvudsökande tillsammans med Andrea Schneider, universitetslektor i nationalekonomi vid JIBS, och Amedeus Malisa, doktorand i nationalekonomi vid JIBS, till forskningsprojektet ”Digitalization of Pension Claiming in Sweden”.

Ytterligare ett antal forskare från JU deltar, tillsammans med andra lärosäten och organisationer, i andra projekt som beviljades medel från stiftelsen.

Ny forskning om balansen mellan innovation och daglig verksamhet

Hur kan små och medelstora tillverkande företag fokusera på innovationsarbete parallellt med sin dagliga verksamhet? Det har en grupp forskare från Tekniska Högskolan (JTH) och Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University tagit reda på i samverkan med sex regionala företag genom forskningsprojektet Innovate.

Ett mål med forskningsprojektet var att deltagarna tillsammans skulle utveckla kunskap om hur just små och medelstora företag (SMF) kan öka sin innovationsförmåga.

Jönköpingsmodellen: Räddningstjänstens arbete med suicidprevention kan vara livsavgörande

I Jönköpings län har Räddningstjänsten en bredare roll när det kommer till arbete med suicidprevention än i vissa andra regioner i Sverige. Deras insatser kan vara livsavgörande, visar en ny studie utförd av forskare vid Hälsohögskolan, JU, som i samarbete med Folkhälsomyndigheten undersökt den så kallade ”Jönköpingsmodellen”.

Utryckningsfordon på natten

I Jönköping har Räddningstjänsten ett bredare uppdrag i att samordna det förebyggande arbetet före, under och efter akuta larm om suicid vilket en ny rapport visar kan vara livsavgörande.

Mars

Ny rapport: Barnets rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser

Den 10 mars lanserade Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) en ny rapport som handlar om barns rättigheter i föräldraskapsstödjande insatser, skriven av Frida Lygnegård, forskare vid Hälsohögskolan, JU.

- Jag fick i linje med Regeringens nationella strategi i uppdrag av MFoF att genomföra en kartläggande litteraturöversikt över nuvarande forskning kring barns rättigheter för att ge en aktuell bild över det nuvarande kunskapsläget, säger Frida Lygnegård.

April

Batteribyte ett komplement till laddning via kabel för elfordon

Snabba byten av batterier i elbilar kan bli ett viktigt komplement till laddning via kabel. Det visar en omfattande studie på utvecklingen av batteribytestekniken – battery swapping – i Kina. Studien är en del av forskningsprojektet ”Sweden-China Bridge” som är ett samarbete mellan Jönköping University, Högskolan i Halmstad, Lunds universitet och Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI).

CeFEO-forskare certifierade som expertrådgivare för familjeföretag

Kajsa Haag och Massimo Baù, medlemmar i forskningscentret CeFEO (Center for Family Entrepreneurship and Ownership) vid Jönköping International Business School, tilldelades Global Educational Network Certificate in Family Business Advising and Certificate in Wealth Advising av Family Firm Institute. Family Firm Institute är en global förening som är ledande inom familjeföretagande. Deras certifikat delas ut till personer som har uppnått omfattande yrkeskunskap som kan vara av värde för familjeföretagare och företagsägare.

– Detta är en viktig certifiering för CeFEO. Med uppdraget att kombinera akademisk spetskompetens och praktisk relevans har CeFEO ambitionen att vara en naturlig partner för forskare och familjeföretagsägare/chefer, liksom för rådgivare och andra aktörer som är intresserade av familjeentreprenörskap och ägande, säger Massimo Baù, centerledare för CeFEO.

Musiklärandeplattform utvecklas med hjälp av JU-forskare

Företaget Softwerk i Växjö beviljades medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla en evidensbaserad musiklärandeplattform online som bygger på maskininlärning/AI-teknik. Utvecklingen kommer att ske tillsammans med bland annat forskare från Jönköping University (JU). Forskare från projektet LeaDMe (Learning, Digitalization, and Media) vid Högskolan för lärande och kommunikation, JU, kommer att genomföra en förstudie och forskare från Tekniska Högskolan, JU, kommer att bidra med kompetens kopplat till maskininlärning och AI-teknologi både under den tekniska förstudien, projektplaneringen och utförandefasen.

Ung kvinna spelar fiol

Maj

JU-forskare deltar i stort forskningsprojekt om medieutveckling

Peter Berglez, professor vid Högskolan för lärande och kommunikation och Mart Ots, docent vid Jönköping International Business School, tilldelades cirka 3,5 miljoner kronor för deltagande i det treåriga EU-finansierade forskningsprojektet Mediadelcom. Forskningsprojektet finansieras av EU/Horizon2020 och ska undersöka medieutvecklingen i 14 olika EU-länder, inklusive Sverige, med avseende på risker och möjligheter.

"Att skapa nytta och bidra till en hållbar samhällsutveckling och ökad svensk konkurrenskraft sitter i ryggmärgen på JTH:s forskare."

Två JU-forskare på IVA:s lista över forskning för hållbar krisberedskap

Joakim Netz och Kerstin Johansen, forskare vid Tekniska Högskolan (JTH),JU, har båda tilldelats en plats på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista 2021 för sina respektive forskningsprojekt. Listan lyfter i år fram aktuell forskning för hållbar krisberedskap och presenterades den 10 maj.

Salem Seifeddine, forskningschef på JTH, gläds åt skolans dubbla forskarframgångar:

– Att skapa nytta och bidra till en hållbar samhällsutveckling och ökad svensk konkurrenskraft sitter i ryggmärgen på JTH:s forskare. Vi är oerhört stolta över att vår forskning och våra forskare uppmärksammas. Det leder förhoppningsvis till ett fortsatt brobyggande med andra aktörer inom högskolesverige och med näringslivet, säger Salem Seifeddine.

Juni

Nytt forskningsprojekt om styrning av digitala plattformar

Forskare vid Jönköping International Business School (JIBS), JU, har fått finansiering för ett nytt projekt som ska analysera hur beslutsfattare bäst kan styra digitala plattformar. Genom att titta på Airbnb-marknaden i Skandinavien som ett empiriskt exempel hoppas forskarna kunna jämföra resultaten av regleringar kontra samarbetsstyrning. Projektet leds av Andrea Schneider och Marcel Garz från Media, Management and Transformation Center (MMTC) vid JIBS.

"Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet"

Ann-Sofi Kall, forskare inom ämnesdidaktik och globala studier på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), JU, är en av nio forskare i det tvärvetenskapliga projektet ”Att vända strömmen – ett megaspel för ökad förståelse av energisystemet”. Projektet fick finansiering med nio miljoner kronor från Energimyndigheten och syftet är att är att skapa en plattform som kan möjliggöra en ökad förståelse för olika aktörers perspektiv på energisystem, samhälle, miljö och klimat.

Hur sömnproblem påverkar den mentala hälsan under pandemin

En studie kring sömnproblem under covid-19-pandemin och hur det påverkar den mentala hälsan avslutades under 2021. Amir Pakpour och Anders Broström, båda professorer vid Hälsohögskolan, JU, har tillsammans med en grupp internationella forskare publicerat två forskningspapper om sömnproblem under pandemin, varav en tar ett genusperspektiv på hur sömnproblem påverkar psykisk hälsa hos män och kvinnor olika.

- Ur mitt perspektiv är depression och ångest två aspekter som är allmänt kända inom forskningen. Sömnproblem i samband med psykisk ohälsa är inte lika känt. Sömnproblem har traditionellt förknippats med ångest, och i mindre grad depression, men ångest kan leda till depression och det är därför viktigt att titta på sömn, säger Amir Pakpour.

Ledsen ensam kvinna i mörkt rum

Sedan Covid-19-pandemin började har nivåerna av depression, ångest och sömnlöshet ökat dramatiskt.

12 miljoner från KK-stiftelsen till forskning om ledarskapsutveckling

Forskningsprojektet ”System för ledarskapsutveckling” vid Jönköping University (JU), som samlar forskare från alla fyra fackhögskolorna, beviljades 12 miljoner kronor från KK-stiftelsen och deras program Synergi. Fokus i projektet är hur organisationer kan arbeta mer strategiskt med ledarskapsutveckling och skapa integrerade system för detta med metoder som samverkar och skapar synergier.

Juli

Guldregn över Högskolan för lärande och kommunikation

I juli fick Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid JU besked från tre stora forskningsfinansiärer gällande beviljade medel. Vetenskapsrådet, KK-stiftelsen och Formas gav godkänt till olika forskningsprojekt.

– Det är mycket glädjande att vi har varit så framgångsrika med våra ansökningar till olika finansiärer. Att öka den externa finansieringen av forskningen är en viktig del av det strategiska arbetet för oss, och det är mycket positivt att få tre positiva besked från tre av de största finansiärerna i Sverige, säger Marie Öhman, vd och akademisk ledare för Högskolan för lärande och kommunikation.

"Att öka den externa finansieringen av forskningen är en viktig del av det strategiska arbetet för oss"

Augusti

Ny nordisk forskningsrapport om unga LGBTI-personers hälsa

I samband med World Pride i Köpenhamn 16 augusti presenterade Anna Siverskog, universitetslektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan, JU, en ny forskningsrapport om unga LGBTI-personers hälsa för bland annat Nordens jämställdhetsministrar.

September

Institutet för gerontologi tog emot Guldkanten-stipendiet

Årets mottagare av stipendiet Guldkanten som delas ut av SKPF Pensionärerna till forskning inom geriatrik blev Institutet för gerontologi (IFG) vid Hälsohögskolan. Stipendiet delades ut den 23 september i samband med SKPF:s kongressdagar och mottogs av Linda Johansson, docent i gerontologi och avdelningschef på IFG.

Små förändringar ger stor effekt på pensionsval

En ny forskningsstudie visar att små förändringar i informationen till blivande pensionärer påverkar hur de väljer att ta ut sin tjänstepension och även ger en dominoeffekt på arbetsmarknaden. Johannes Hagen, forskare vid Jönköping International Business School, är en av tre medförfattare till studien som har publicerats i den högt rankade tidskriften Economic Journal.

Akademisk högtid

Lördagen den 25 september hölls Jönköping Universitys akademiska högtid med professorsinstallation och doktorspromotion på Kulturhuset Spira. Under högtiden installerades sju nya professorer och promoverades fyra hedersdoktorer samt 26 nya doktorer som förärades sin doktorshatt och doktorsring vid Jönköping University.

Oktober

JU-professor chefredaktör för världens högst rankade forskningstidsskrift om arbetsterapi

Forskningstidskriften Scandinavian Journal of Occupational Therapy, där Anita Björklund, professor i arbetsterapi vid Hälsohögskolan, JU, är chefredaktör, rankades som den främsta i världen inom arbetsterapi.

November

Så främjas ett gott liv och arbetsliv i äldreomsorgen

Låt personal och de äldre vara delaktiga i att utveckla äldreomsorgen och stötta första linjens chefer. Det är några av slutsatserna från ett fyraårigt forskningsprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse med deltagare från Jönköping University och Högskolan i Borås. Forskarna i projektet arbetade under perioden 2017–2020 tätt tillsammans med vård- och omsorgspersonal och ledning. Totalt medverkade 113 personer i projektet. Syftet var att lyfta värdegrundsfrågor och utveckla bemötande och arbetssätt inom vård och omsorg för äldre personer.

Unga killar spelar datorspel

Forskning från Jönköping University visar att lokala e-sportsaktivister har spelat en stor roll i att Jönköping - ”the city of Dreamhack” - idag har en blomstrande e-sportarena. Brian McCauley, e-sportforskare vid Jönköping International Business School, har studerat e-sport på gräsrotsnivå och kommit fram till att de lokala aktörerna är nyckelspelare inom denna snabbväxande bransch.

- De lokala e-sportaktörerna har hjälpt till att forma e-sportmarknaden här, vilket har bidragit till en blomstrande såväl online- som offlinescen. De gör också enorma insatser på lokal nivå genom att arbeta med ungdomar och göra bra saker inom de fält där de verkar, säger Brian McCauley.

December

Fem miljoner kronor till forskning om stress under livet

Professor Ingemar ”Pingo” Kåreholt på Institutet för gerontologi vid Hälsohögskolan, JU, tilldelades 5,1 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond för forskningsprojektet ”Stress under livet: Vilka samband finns med äldre personers fysiska och kognitiva funktionsförmåga? Vilka påverkningsbara sociala- och livsstilsfaktorer påverkar sambandet?”

7 miljoner kronor till forskning om kompetensförsörjning för svensk metallindustri

Forskare från Jönköping International Business School, JU, Tekniska Högskolan, JU, och Uppsala universitet tilldelades 7 miljoner kronor i forskningsmedel för det tvärvetenskapliga projektet KOMPET, som ska identifiera och utveckla konkreta aktiviteter och åtgärder för att driva utvecklingen mot en säkrad kompetensförsörjning för svensk metallindustri.

Kommunikationsforskningen bäst i Sverige på internationellt samarbete

Medie- och kommunikationsforskningen på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), JU, är i år för första gången med på den prestigefyllda ämnesrankingen Academic Ranking of World Universities, även kallad Shanghai-rankingen, som rankar forskningen på universitet över hela världen inom olika ämnen och utifrån ett antal olika kriterier.

"Det är en jättefördel för Hälsohögskolan och JU att vara med i ett sånt här projekt där man har täta kopplingar och samarbeten mellan industri och forskning."

JU del av ny nationell forskarskola inom hälsoinnovation

En ny forskarskola inom hälsoinnovation beviljades drygt 25 miljoner kronor från KK-stiftelsen, samtidigt som de medverkande lärosätena och samverkansparterna gick in med cirka 80 miljoner kronor. Forskarskolan koordineras av Högskolan i Halmstad och är ett samarbete mellan sju svenska lärosäten, däribland Jönköping University (JU), näringslivet, regioner och kommuner.

– Det är en jättefördel för Hälsohögskolan och JU att vara med i ett sånt här projekt där man har täta kopplingar och samarbeten mellan industri och forskning. Det kommer leda till att den forskning och innovationer som tas fram kommer kunna omsättas snabbare i praktiken, säger Nerrolyn Ramstrand, professor vid Hälsohögskolan.

51,6 miljoner kronor till forskning och utbildning inom gjuteriteknologi

Jönköping University (JU) beviljades 51,6 miljoner kronor till sin forsknings- och utbildningsmiljö SPARK från KK-stiftelsen. SPARK etablerades 2017 med syftet att under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning kring kunskapsintensiva produkter och processer.

Medlen från KK-stiftelsen ska gå till att genomföra en större forskningsinsats inom innovativ gjuteriteknologi. KK-stiftelsen understryker att samproduktionsförmågan inom forsknings- och utbildningsmiljön är väl utvecklad och att den fortsätter att förbättras på ett kraftfullt och innovativt sätt.

- Stödet från KK-stiftelsen ger oss möjlighet att fortsätta profilera oss inom området kunskapsintensiv produktrealisering, samtidigt som vi stärker och skapar konkurrensfördelar för regionens och Sveriges tillverkningsindustri, säger Salem Seifeddine.

2021-12-30