Jönköping University har en genomgående internationell profil. Här erbjuds studenter, lärare och forskare en spännande internationell miljö både utomlands och på hemmaplan.

Jönköping Universitys vision och strategier utgår från högskolans styrkeområden – vår internationella profil, vårt studentföretagande, vår framgångsrika samverkan med företag och offentliga verksamheter – och spetsar till styrkorna ytterligare.
Internationalisering och samverkan är de två huvudområden som våra aktiviteter ska leda till. Dessa två är strategiskt viktiga och utgör grund för våra prioriteringar.

Några exempel på internationalisering

Jönköping University erbjuder utbildning på engelska på samtliga nivåer från förutbildning till forskarutbildning.

Under ett år studerar cirka 1 980 internationella studenter från ett 100-tal länder vid lärosätet. I denna siffra ingår utbytesstudenter som stannar en eller två terminer och internationella studenter som läser ett flerårigt utbildningsprogram eller förberedande utbildning.

Jönköping University är en av de främsta i Sverige när det gäller internationellt studentutbyte och lärosätet har cirka 320 partneruniversitet över hela världen.

Som första lärosäte i Sverige erbjuder Jönköping University förberedande utbildning i egen regi för internationella studenter. Pathway Programmes, som utbildningen kallas, syftar till att erbjuda avgiftsfinansierad förberedande utbildning inom engelska eller andra behörighetsgivande kurser samt färdighetsträning inför akademiska studier på grundnivå eller avancerad nivå.

2016 lanserade STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, ett index som verktyg för att mäta graden av internationalisering på lärosätena i Sverige. Jönköping University tilldelades 4 av 5 stjärnor. Indexet beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom internationalisering av forskning, utbildning samt personal och ledning.

Jönköping University har de senaste åren legat i toppen när det gäller antal tilldelade stipendier till studenter inom programmet Minor Field Studies, MFS, via Universitets- och högskolerådet.

I en unik överenskommelse samarbetar Jönköping University genom Jönköping International Business School med fyra ledande universitet i Östafrika. Samarbetet sker med stöd från Sida och gäller forskarutbildning i ekonomi, forskning i ekonomi, spridning av forskningsresultat och utveckling av den privata sektorn. Målet är att bidra till utvecklingen i Östafrika.

Jönköping University är en så kallad KK-miljö, genom ett 10-årigt avtal med KK-stiftelsen. I och med detta kommer lärosätet kunna bygga en stark och internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil med inriktning på kunskapsintensiv produktframtagning.

Jönköping University stödjer Scholars at Risk (SAR), ett internationellt nätverk som arbetar för att ge skydd åt hotade forskare som inte kan vara verksamma i sina hemländer. Nätverket arbetar även med opinionsbildning och informationsspridning i frågor som rör akademisk frihet. Läs mer om Scholars at Risk