Jönköping University är involverad i olika internationella forskningssamarbeten. Mirai 2.0 är ett högprofilerat samarbete mellan svenska och japanska universitet med fokus på åldrande, AI och entreprenörskap. I SASUF har svenska universitet gått samman för att samarbeta med sina motsvarigheter i Sydafrika.