På Jönköping University pågår en hel del inom ramen för mångfald och integration däribland kurser, utbildning för personal som arbetar med nyanlända, fortbildning, forskning och samverkansprojekt.

Jönköping University är även med i ett nationellt projekt för att ta fram gemensamma riktlinjer och metoder för validering bl.a. av personer som saknar fullständig utbildningsdokumentation. Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Forskning

Det finns flera olika forskningsområden inom JU med fokus på integration, migration och etablering. Forskningen bedrivs tvärvetenskapligt där flera av de fyra fackhögskolorna samverkar.

Läs mer om forskning

Samverkan

Jönköping University samverkar med bland annat med Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län och Jönköpings kommun i integrationsfrågor och sitter även med som representant i Integrationsrådet Jönköpings län.

Läs mer om samverkan

Utbildning

På Jönköping University kan du läsa olika kurser som involverar mångfald och integrationsfrågor. Genom uppdragsutbildning och utbildningar inom Yrkeshögskolan kan personal som jobbar med nyanlända fortbilda sig.

Läs mer om utbildning