Som lärosäte har Jönköping University ett ansvar för utvecklingen mot en bättre miljö och en hållbar social utveckling.

Genom JU:s Sustainable Development Goals Dashboard visualiserar JU sina aktiviteter inom varje underkategori av Agenda 2030.

SDG Dashboard fungerar som en plattform och en katalysator för att inspirera kollegor och studenter vid JU, samt för att bidra till att hela regionen gör mer för hållbarhet och för att uppnå de mål som uttrycks i Agenda 2030.

Huvudsyftet är att visualisera aktiviteterna, syftet är inte att följa upp eller utvärdera dessa aktiviteter. Målet med verktyget är också att stimulera samarbeten, dialog och gemensamma projekt.

Arbetet med att implementera verktyget vid JU och addera aktiviteter kommer ske löpande.

> Klicka här för att komma till JU:s Sustainability Dashboard