På Jönköping University kan du läsa olika kurser som involverar mångfald och integrationsfrågor. Genom uppdragsutbildning och utbildningar inom Yrkeshögskolan kan personal som jobbar med nyanlända fortbilda sig.

Kurser

Interkulturell och internationell kommunikation 7.5 hp

Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildningen 30 hp

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 2

YH-utbildning

Integrationspedagog

Integrationspedagog är en YH-utbildning som leder till arbete med att stödja ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från ankomst tills de har etablerat sig i Sverige. Stor vikt läggs bland annat på att skapa kompetens kring olika kulturer, kunskap om integration och samtalskompetens. Efter avslutad utbildning kan man arbeta som integrationspedagog, ungdomspedagog för HVB-hem och stödboende eller som ungdomspedagog för skola och fritidshem. Utbildningen ges på distans med träffar i Värnamo och Oskarshamn och är framtagen tillsammans med flera kommuner och privata boenden i Småland samt med Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, som också är utbildningens huvudman.

Uppdragsutbildning

Här kan du läsa mer om aktuella uppdragsutbildningar / kompetensutveckling för yrkesverksamma.