Tre studenter framför ett gult hus

År 2023 anlände 1 115 nya internationella studenter från över 100 länder till Jönköping University. Av dessa var 441 utbytesstudenter och 674 internationella programstudenter varav 307 var studenter från länder utanför EU/EES.

De flesta av lärosätets internationella studenter, 59 procent, är européer. Jönköping University lockar även studenter från andra världsdelar. Till exempel kommer 26 procent av de internationella studenterna från Asien, 9 procent från Nordamerika, 4 procent från Afrika, Sydamerika och Oceanien 1 procent.

De länder som hade flest inkommande utbytesstudenter var Frankrike, Singapore, Tyskland, Nederländerna och Italien. Bland de avgiftsbetalande studenterna var Kina, Indien, Turkiet och Sri Lanka de länder som hade flest studenter vid JU.