Tre studenter framför ett gult hus

2022 anlände 1003 nya internationella studenter från över 100 länder till Jönköping University. Av dessa var 480 utbytesstudenter och 523 internationella programstudenter varav 207 var studenter från länder utanför EU/EES.

De flesta av lärosätets internationella studenter, 59 procent, är européer. Jönköping University lockar även studenter från andra världsdelar. Till exempel kommer 26 procent av de internationella studenterna från Asien, 9 procent från Nordamerika, 4 procent från Afrika, Sydamerika och Oceanien 1 procent.

De länder som hade flest inkommande utbytesstudenter var Frankrike, Tyskland, Spanien och Mexiko. Bland de avgiftsbetalande studenterna var Kina, Indien och Pakistan de länder som hade flest studenter vid JU.