Strategi #1

Vi utvecklar kunskap och innovationer tillsammans med det omgivande samhället.

Innovation och nyttiggörande uppstår när akademi och samhälle möts. En väletablerad samverkan med näringsliv och offentlig sektor är därför en integrerad del av verksamheten vid Jönköping University. Det täta samarbetet driver kvalitet och relevans, samtidigt som det utvecklar såväl lärosätet som regionens entreprenöriella tradition och internationella attraktionskraft.

Genom kunskapsutveckling och innovationer ska vi, tillsammans med våra samarbetspartners, vara del av samhällsutvecklingen och aktivt bidra till svensk innovationskraft och konkurrensförmåga. Vi genererar samhällsnytta i regionen, i Sverige och i världen genom forskningsbaserad kunskap, innovativa idéer och kompetens för att möta framtidens utmaningar.

Porträtt Monica Dahlbom
2022-01-18