Strategi #2

Vi samarbetar över och bortom gränser.

Globalt engagemang och internationell samverkan är avgörande framgångsfaktorer
för Jönköping University.

Genom ökad mobilitet och långsiktiga samarbeten bygger vi allianser och partnerskap som genererar kunskap och nya perspektiv bortom nationer, kulturer, språk och discipliner. När olika förhållningssätt möts skapar det förutsättning för ökad kunskapsdelning och leder till att vi stärks som lärosäte, att våra studenter gynnas
och att vi kan bidra till samhället. Samarbeten är avgörande för vår utveckling och vår relevans, och för att lyckas i en dynamisk värld med snabba förändringar.

Vår samverkan och internationella prägel genomsyrar vilka vi är. Genom samverkan och internationalisering skapar vi global kompetens och ansvarsfullt deltagande i det mångkulturella samhället.

Porträtt Monica Dahlbom
2022-01-18