Strategi #3

Vi främjar ett livslångt lärande i en mångsidig och entreprenöriell miljö.

Jönköping University är öppet och tillgängligt för alla. Oavsett social bakgrund, skede
i livet eller steg i karriären erbjuder vi en möjlighet att utbilda och fortbilda sig.

Digitalisering, globalisering och en förändrad arbetsmarknad omvandlar branscher, yrken
och arbetsplatser och ställer allt högre krav på kontinuerlig kompetensutveckling genom
hela arbetslivet. Även efter arbetslivet erbjuder vi lärande genom livet.

Vårt fokus på livslångt lärande är präglat av inkludering, personliga möjligheter och
entreprenöriell upptäckarglädje. Vi bidrar till att ge den enskilda individen möjlighet
att få sina drömmar och livsmål uppfyllda samtidigt som vi spelar en viktig roll i
det omgivande samhällets kompetensförsörjning. Jönköping University är
viktigt för Sveriges konkurrenskraft, nu och i framtiden.

Porträtt Monica Dahlbom
2022-01-18