Strategi #4

Vi forskar och utbildar med stort engagemang.

Lärare och forskare vid Jönköping University väver samman utbildning och forskning.
Genom att skapa, sprida och överföra kunskap är högre utbildning, forskning och innovation förutsättningar för ansvarsfull tillväxt och hållbart välstånd.

Vi möter morgondagens behov av kompetent arbetskraft. Genom relevant utbildningsutbud och genom engagerade lärare och forskare bidrar vi till ökat kunskapsutbyte och till en hållbar utveckling på vetenskaplig grund.

Utbildning och forskning är sammanflätade med relevans och nyttiggörande
i fokus. Vi erbjuder en dynamisk, modern och öppen miljö där kritiskt tänkande och
kreativ frihet är självklara delar.

Porträtt Monica Dahlbom
2022-01-18