Strategi #5

Vi bidrar till en hållbar framtid.

Jönköping University skapar förutsättningar för kommande generationer att leva i en hållbar värld. Ingen kan på egen hand ta sig an de utmaningar som världen står inför
– samhällets alla aktörer har gemensamt ansvar för den nödvändiga omställningen.

Vi ska ta vårt ansvar för att öka vårt bidrag till att lösa de ekologiska, sociala och ekonomiska samhällsutmaningarna. Vårt arbete utgår ifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vår forskning och våra utbildningar bidrar till värdefulla insikter och ny kunskap för en hållbar framtid.

Läs mer om JU:s arbete med hållbar utveckling

Porträtt Monica Dahlbom
2022-01-18