Den 5 juni 2018 skickades Jönköping Universitys självvärderingsrapport till UKÄ. Ta del av rapporten.

UKÄ:s granskning av JU:s kvalitetssäkringsarbete påbörjades med en självvärdering av kvalitetssäkringssystemet. Granskningen delas in i sex bedömningsområden:
1 Styrning och organisation
2 Förutsättningar
3 Utformning, genomförande och resultat
4 Jämställdhet
5 Student- och doktorandperspektiv
6 Arbetsliv och samverkan

I rapporten har Jönköping University valt att använda dessa bedömningsgrunder som underrubriker. Läs Jönköping Universitys självvärderingsrapport här. Pdf, 1.2 MB.