Att kombinera data analys med ekonomi gör dig väl förberedd för framtidens arbetsmarknad

Programmet kopplar samman teori och praktik på ett mycket bra sätt. Det ger oss en stabil grund i ekonomisk teori, vilket är viktigt för att förstå de grundläggande förutsättningarna inom området.

Jag tog min kandidatexamen i internationell ekonomi på JIBS. Efter examen visste jag att jag ville fortsätta studera en master inom samma område. Jag kan verkligen förstå varför JIBS är en av de högst rankade handelshögskolorna i Europa - de internationella ackrediteringar och rankingarna talar för sig själva – så jag ville gärna ha min master också från JIBS. Idag läser jag Applied Economics and Data Analysis och tar examen i juni 2023.

Efter att ha läst om programmet blev jag extra lockad av kurserna som innehöll dataanalys, eftersom det var något jag letade efter i kombination med avancerad ekonomi. Med tanke på situationen i världen idag kändes det som en bra och viktig kombination för mig. Dataanalys är en både relevant och efterfrågad kunskap och att kombinera den kunskapen med ekonomisk kunskap gör dig väl förberedd för dagens och framtidens arbetsmarknad. En annan sak som jag uppskattade var den starka betoningen på praktiskt lärande i form av grupparbeten och internshipkursen. Det ger oss studenter en fantastisk möjlighet att tillämpa våra kunskaper och färdigheter i verkligheten.

Jag har lärt mig att kommunicera effektivt och utvecklat ett kritiskt tänkande

Staden och skolans internationella profil är enligt mig det bästa med att plugga på JIBS. Mitt intresse för ekonomi kommer från min mångkulturella bakgrund och att få vara tillsammans med studenter från hela världen var avgörande för mig. Jag ville fortsätta att få nya perspektiv som jag tror är till nytta både på det personliga och professionella planet.

Den internationella miljön är idealisk för AEDA programmet och för mina egna karriärmål. Utbildningen i kombination med de resurser JIBS som helhet erbjuder gör att jag känner jag mig säker på att kunna bidra på ett bra sätt i en dynamisk framtid. Jag vet att jag kommer att kunna hantera olika situationer i olika sammanhang. Jag har lärt mig att kommunicera effektivt och utvecklat ett kritiskt tänkande. Jag har också utvecklat nya färdigheter inom dataanalys, vilket jag tror är en värdefull tillgång i en föränderlig värld, driven av ständig teknisk innovation.

När det gäller min framtida karriär är jag öppen för jobb inom både den offentliga och privata sektorn. Kanske i en internationell statlig organisation, på ett konsultföretag eller i en annan bransch där jag genom min kunskap inom ekonomi och dataanalys kan hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut och förbättra sina resultat.

Tack vare min examen på JIBS känner jag mig väl rustad med de färdigheter och kunskaper som behövs för att lyckas inom många olika områden. Det är också något som arbetsgivare har uppmärksammat. Under studierna på AEDA har jag haft en deltidsanställning som dataanalytiker på ett av Ernst and Young, i Jönköping. Och från och med september kommer jag att arbeta heltid som SAP-konsult på IBM i Göteborg.

Patrick Andersson

Student, Applied Economics and Data Analysis

Sidan uppdaterad