Emilie Lundmark och Abir Bazzi, nätverksingenjörer

Abir Bazzi och Emilie Lundmark på Telia Company i Jönköping vill att fler tjejer ska upptäcka det roliga i att jobba med IT.

- Vi går mot ett samhälle med mer teknik och då behövs att fler både tjejer och killar jobbar med det, säger Abir Bazzi.

Abir Bazzis intresse för IT väcktes under tekniklektionerna på gymnasiet. Det var roligt att tänka ur ett tekniskt perspektiv, berättar hon. Emilie Lundmark tyckte å sin sida att de tekniska kurserna på Komvux var väldigt roliga. De läste data/IT-utbildningar på det som senare skulle bli Tekniska Högskolan i Jönköping. Båda arbetar i dag som nätverksingenjörer på Telia Company och trivs utmärkt. De får jobba med den senaste tekniken och har varierande arbetsuppgifter, framhåller de.

- Våra tjänster utvecklas och förändras för att följa marknaden, säger Emilie Lundmark.

Abir Bazzi är sedan högskoleåren van vid att som tjej vara i minoritet i tekniksammanhang. Men hon ser det som en fördel.

- Många uppskattar att det kommer in fler tjejer i branschen så man får mycket positiv uppmärksamhet, säger hon.

Emilie Lundmark har känt sig välkommen på alla IT- företag hon har jobbat på och vet att hon är en uppskattad kollega, påpekar hon. Hon tycker inte det behöver vara lika många kvinnor som män i IT-branschen, men menar att det alltid är bättre med en blandning av kvinnor och män på en arbetsplats.

Vad kan då göras för att fånga upp teknikintresset hos unga tjejer? Emilie Lundmark tror att man behöver väcka nyfikenheten hos dem tidigare än när det är dags att söka till högskolor och universitet. Kanske genom att satsa mer på teknik i grundskolan, resonerar hon.

Abir Bazzi menar att många IT-företag redan gör mycket för att försöka anställa fler tjejer, men att de har svårt att få tag i rätt kompetens. Hon tror att högskolor och universitet kan göra mer på det området genom att åka ut till gymnasieskolor och berätta för eleverna hur spännande det är med teknik. Branschen har även framtiden för sig, understryker Emilie Lundmark och Abir Bazzi.

- Användandet av IT kommer inte att minska. 5G är på ingång och allt mer utrustning i vår vardag kommer att kopplas upp mot nätet. Både företagen och privatpersoner kräver högre hastighet och en stabilare uppkoppling, säger Emilie Lundmark.

Sidan uppdaterad