Blir du antagen till lärarutbildningen i Jönköping så har du alla möjligheter i världen att få de kompetenser du behöver för att bli en riktigt duktig och värdefull lärare.

Här är exempel på våra satsningar:

  • Vi är den enda lärarutbildningen i landet som kräver 0,8 som lägsta poäng för att komma in via högskoleprovet.
  • Inom alla lärarutbildningar ingår 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som genomförs på skolor och förskolor i ett 15-tal kommuner.
  • Tillsammans med särskilt utvalda VFU-skolor vässar vi kvaliteten på utbildningen genom bland annat professionshöjande seminarier för såväl studenter som handledare under VFU-perioden.