Porträttfoto av Hanna, student

Namn: Hanna Nelson

Sjuksköterskeexamen vid Hälsohögskolan: 2002

Efter examen: Jag blev antagen till ett traineeprogram vid Värnamo sjukhus och fick möjlighet att arbeta på olika avdelningar. Efter det fick jag jobb på medicinkliniken och även inom ambulanssjukvården. När jag flyttade till Jönköping 2007 fick jag jobb på medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov. Just nu pluggar jag sista kursen på specialistsjuksköterskeutbildningen.

Varför intensivvård: Jag vill ständigt hitta nya utmaningar och jag älskar att plugga. Det jag gillar med intensivvården är den nära patientkontakten. Man lär känna patienterna och deras anhöriga. Jag gillar också att jobba med medicinsk teknisk utrustning.

Gillar med utbildningen: Det märks att kurserna har en stark vetenskaplig förankring och litteraturen som vi läser är den allra senaste inom området.

Uppskattar mest: Gillar den verksamhetsförlagda delen av utbildningen när vi är ute på sjukhus och får jobba med riktiga patienter.

Framtidsplaner: Jag vill såklart jobba med intensivvård, men jag är redan taggad för att plugga mer!