Författare:

Arvid Fermer, Biwang Jiang, Johanna Johnsson och William Abdul-Rahman

Studentprojekt, 2023

Studenter som designar och utvärderar en ny enhandsfunktion för Thule cykelarm.