”Jag arbetar i samförstånd med patienten”

Arbetsterapeut

Sandra arbetar idag som arbetsterapeut och rekommenderar yrket om man är lösningsfokuserad.

Sandra Klasson är färdigutbildad arbetsterapeut och tycker hennes arbete är roligt och givande. Hon har arbetat inom hemsjukvården men är idag på Neuropsykiatrin. Utbildningen har gett henne en bra teoretisk grund och hon rekommenderar yrket om man är lösningsfokuserad.

Under utbildningen var studieformen mycket diskussionsbaserad. För Sandra blev det lättare att förankra kunskapen och hon fick höra hur andra uppfattade ämnet som diskuterades.

- Jag fick en större förståelse, vi gick på djupet med hur och varför. Vi kunde byta erfarenhet i gruppen man diskuterade med då vi alla hade olika bakgrund med kunskap och var i olika ålder, berättar Sandra.

Arbetar idag som arbetsterapeut

I sitt arbete på Neuropsykiatrin möter Sandra patienter med ADHD eller ADD där personerna även kan ha autism eller depression. Utbildningen gav henne en bra teoretisk grund där hon i sitt nuvarande arbete följer arbetsterapiprocessen och träffar patienterna 5-10 gånger eller mer.

- Jag arbetar i samförstånd med patienten. De är experter på sig själva men de vet inte alltid varför eller hur de löser sina problem och här kommer jag in och guidar dom, säger Sandra.

Sandra har även arbetat som arbetsterapeut inom hemsjukvården. Där var det mer punktinsatser där hon bland annat tog fram hjälpmedel. Det var mer korta insatser utan så mycket uppföljning.

Om du är lösningsfokuserad kan Sandra rekommendera att studera till arbetsterapeut. Hon tycker det är ett väldigt givande yrke där man kan arbeta inom flera olika områden.

Sidan uppdaterad