One of the steps in the student project

Författare:

Geroge Arikupuram, Nishank Devaiah and Biwang Jiang.

Studentprojekt, 2023

I kursen Digitalisering och automatisering i tekniska processer får studenterna arbeta med automatisering av ingenjörsuppgifter och lära sig koncept från AI och designautomation för att underlätta utvecklingen av produktplattformar och massanpassade produkter.

Dessa bilder visar resultatet av ett projekt i samarbete med Thule i kursen Digitalisering och automatisering i tekniska processer. Uppgiften var att automatisera processen att simulera formningsprocessen av ett monteringsfäste för ett takräcke. Varje fäste är anpassad till varje bilmodell vilket gör processen återkommande för varje ny bilmodell på marknaden.