Erika letar fel på rätt sätt

Erika, före detta student, på sin arbetsplats

Vägen till första jobbet gick snabbt för Erika Hernström. Direkt efter examen började hon jobba som biomedicinsk analytiker på Länssjukhuset Ryhov.

– Jag tror det var en fördel att jag tidigare hade haft praktik här och kände till verksamheten. Ett tips jag kan ge direkt är att förlägga sin praktik inom olika verksamheter. Du kommer lära dig mycket både om jobbet och om olika arbetsplatser. Visa dig engagerad och ställ mycket frågor – det tjänar du på.

Under en vanlig dag genomför Erika undersökningar på patienter som har fått remiss till Klinisk fysiologi. Exempelvis genomförs arbets-EKG för att undersöka om patienten har kärlkramp. Erika kollar EKG både under vila och ansträngning för att kunna göra en jämförelse. En annan undersökning som genomförs är neurografi, där man undersöker om nerver ligger i kläm i exempelvis handleden. Erika undersöker dagligen många patienter, alltifrån barn till äldre personer.

– Ett bra bemötande och lyhördhet är viktiga egenskaper inom yrket. En annan är noggrannhet. Vi hanterar många apparater och för att få till så bra undersökningar som möjligt är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga. Erika tycker att studierna på högskolan förberedde henne bra för yrkeslivet.

– Mycket av teorin som vi läste i kombination med praktiken har varit till stor nytta. Den teoretiska delen kunde omsättas i praktiken och på så sätt fick jag tidigt ett hum om hur det fungerar på riktigt.


Sidan uppdaterad